Публічна інформація

Статут Державного навчального закладу “Полонський агропромисловий центр професійної освіти” (натисніть для перегляду)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності ДНЗ “Полонський агропромисловий центр професійної освіти”

Колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Правила призначення стипендій

Витяг з протоколу засідання членів педагогічної ради щодо вибору підручників

Наказ про створення безпечних умов у центрі

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради щодо вибору підручників на 2024/2025 навчальний рік

Витяг з протоколу засідання педагогічної ради щодо вибору підручників з історії на 2024/2025 навчальний рік

Інформація про вільні обєкти та про облік державного майна, що передано в оренду або тимчасово не використовується