Права та обов’язки здобувачів освіти

Учні мають право:

1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
2. На вільний вибір навчального закладу.
3. На вибір предмету поглибленого вивчення, позакласних додаткових, факультативнихзанять, екзаменів із окремих предметів і складання курсу екстерном.
4. На відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки із предметів.
5. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення небільше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робіт у тиждень.
6. Вносити пропозиції в раду, адміністрацію центру покращенню программного навчання і виховання.
7. На апеляцію у випадку конфлікту з викладачем в раду центру або адміністрацію.
8. На забезпечення якісним харчуванням.
9. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувативід них допомогу, пояснення, відповіді.
10. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя центру, не принижуючи гідності інших.
11. Представляти центр на конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі своїми можливостями і вміннями.
12. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.

Учні зобов’язані:

1. Виконувати статут центру.
2. Оволодівати знаннями.
3. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
4. Приходити до центру охайними, в шкільній формі або в одязі ділового стилю.
5. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.
6. Брати участь у суспільно корисній праці, виробництві.
7. Брати активну участь у житті центру , підтримувати і примножувати традиції центру, її авторитет, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
8. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявлятимилосердя, турбуватися про молодших.
9. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
10. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охоронятиприроду.
11. У випадку псування майна, приміщення, учень повинен відшкодувати його або разомз батьками провести ремонт.
12. Повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати надпоповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків.
13. Діяти завжди на благо колективу, турбуватись про честь і підтримку традиції центру, її авторитету.
14. Гідно, культурно вести себе у центрі за його межами, турбуватись про красу рідної мови.
15. Проявляти повагу до викладачів та інших працівників центру, підкорятись вказівкам та розпорядженням директора центру, педагогічної ради, викладачів та майстрів.
16. Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення центру та його території.
17. Вітатися до працівників та гостей центру.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ В ПОЛОНСЬКОМУ АГРОПРОМИСЛОВОМУ ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті центру.
1.1. Учень приходить до навчального закладу за 15 хвилин до початку занять – о 8 годині 15 хвилин.
1.2. Приходити до центру необхідно в чистому, випрасуваному одязі ділового стилю та чистому взутті, з охайною зачіскою.
1.3 Не можна приносити на територію центру з будь-якою метою і використовувати у будь-який спосіб зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, цигарки, наркотичні засоби і отруту, а також токсичні речовини і таблетки.
1.4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
1.5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри йти з навчального закладу та його території в час навчального процесу.
1.6. У разі пропуску занять учень зобов’язаний пред’явити майстру в/н відповідну медичну довідку або записку від батьків (осіб, які їх замінюють) про причину своєї відсутності .
1.7. У разі пропуску занять більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
1.8. Учень професійного центру повинен проявляти повагу до старших: вітатися, поступатись дорогою.
1.9. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, мають здати їх черговому, який знаходиться на першому поверсі центру, класному керівнику або адміністрації навчального закладу.
1.10. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів в центрі та за його межами. Спілкування з однолітками має бути виваженим, привітним і доброзичливим. Учень не повинен вживати принизливі й образливі вислови, вживати ненормативну лексику та ін.
1.11. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках, вмикати гучну музику на перервах.
1.12. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені програмою.
1.13. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у предметних зошитах .
1.14. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.
1.15. Усі учні зобов’язані берегти майно та оснащення навчальних кабінетів та місць загального користування, зелені насадження на території навчального закладу, дбайливо поводитися зі своїми речами та речами інших учнів, берегти вазони , не сідати на підвіконня і не ставити на них свої речі.
1.16. Суворо забороняється тютюнопаління в центрі та на прилеглій до нього території.
1.17. Учні навчального закладу зобов’язані дбайливо ставитися до роботи технічного персоналу центру, зберігати чистоту й порядок у туалетних кімнатах, коридорах, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог.
1.18. У разі навмисного пошкодження майна центру, батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.
1.19. Після закінчення занять та позаурочних заходів учні не мають права знаходитись у приміщенні навчального закладу без нагляду педагогічних працівників.

ІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА УРОКАХ

2.1. Після першого (о 8.30) дзвінка учень займає своє місце в кабінеті, готує необхідні для уроку речі. Неприпустимо очікування викладача або майстра виробничого навчання біля дверей, у коридорі.
2.2. Учні входять до класу за дзвінком. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
2.3. Коли учитель, майстер в/н входить до навчальної аудиторії, учні встають, вітаючись. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків виробничого навчання, коли учні працюють з інструментами та обладнанням.
2.4. Відсутніх учнів староста або відповідальна особа позначає в рапортичці, яку подає вчителю на початку уроку.
2.5. Під час уроку не можна ходити по навчальній аудиторії чи навчальній майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
2.6. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково мають бути присутніми під час уроку в спортивному залі.
2.7. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути навчальний кабінет. При виході вчителя або іншого дорослого з аудиторії учні встають.
2.8. За кожним учнем групи в навчальній аудиторії закріплюється постійне робоче місце. Учень має право пересідати на інше тільки з дозволу вчителя.
2.9. Під час уроку учневі необхідно дотримуватися дисципліни й порядку, не залишати після себе сміття, папір на партах та підлозі. Забороняється без дозволу педагога ходити по кабінету чи навчальній майстерні, підключати зарядні пристрої до електромережі.
2.10. При користуванні на уроці підручниками учні мають бути акуратними. У них не можна загинати сторінки, робити підкреслення, виривати сторінки та ін. Псування, втрата підручника взятого з бібліотеки відшкодовується згідно з нормативними документами.
2.11. Користування мобільними телефонами під час проведення уроку суворо забороняється. На партах під час уроку тримати їх забороняється. Телефон повинен бути вимкнений або у беззвучному режимі. Використання гаджетів дозволяється тільки за завданням і з дозволу вчителя. При неодноразовому порушенні цієї вимоги телефон передається наставникам групи або батькам учня у той же день.
2.12. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен запитати дозволу вчителя.
2.13.Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
2.14. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати чітко, виразно, зрозуміло.
2.15. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він підіймає руку.
2.16. Учень має право в коректній формі обстоювати свої погляди і свої переконання при обговоренні різних суперечливих і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
2.17. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, як під час уроків, так і після їх закінчення, правил поведінки в навчальних аудиторіях ( класах).

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ПІД ЧАС ПЕРЕРВ

3.1. Під час перерви учні переходять з одного навчального кабінету в інший спокійно, без метушні й галасу, дотримуючись розкладу уроків та розкладу замін.
3.2. Особливо уважними треба бути учням під час руху сходами. При пересуванні слід триматися правого боку.
3.3. Учням забороняється бігати сходами, штовхати одне одного, створювати конфліктні ситуації, використовувати непристойні вирази і жести.
3.3. Заборонено під час руху коридорами вживати їжу, напої, штовхатися, розмахувати руками, галасувати.
3.4. Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях.
3.5. На перервах учні повинні звернутися до свого класного керівника, майстра в/н, адміністрації за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ПОЗА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Учні Полонського АЦПО зобов’язані бути ввічливими, коректними і доброзичливими, проявляти витримку й розуміння у стосунках з оточуючими.
4.2. Бути уважним до дорослих, маленьких дітей і літніх людей.
4.3. Дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки в міському транспорті, громадських місцях.
4.4. Дбайливо ставитися до природи.
4.5. Забороняється вживання алкогольних напоїв.
4.6. Учень повинен дотримуватися мовного етикету, не дозволяти нецензурних висловлювань.
4.7. Перебування без дорослих у місцях відпочинку, прогулянки містом тощо для учнів дозволяються до 22 години, а мешканцям гуртожитку до 21.00.

V. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

Демократичний підхід до зовнішнього вигляду учня передбачає відсутність форми єдиного зразка, що дозволяє учневі реалізувати свою індивідуальність і неповторність. Але учень повинен мати відповідний зовнішній вигляд. Одяг має відповідати зросту, виражати пошану власника до самого себе і суспільства.
5.1. Кожен учень зобов’язаний з’являтися до навчального закладу чистим і охайно одягненим. Одяг повинен бути ділового стилю, у ньому виключаються яскраві тони й орнаменти, провокативні елементи та довжина спідниць і суконь у дівчат.
5.2. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
5.3. На уроки фізкультури і заняття спортивних секцій учні приходять у спортивній формі. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
5.4. На уроках виробничого навчання учні повинні бути у спецодязі (комбінезонах, косинках, фартухах, тощо).
5.5. На суботники та інші господарські роботи учні приходять у робочому одязі.
5.6. Знаходитися в навчальному закладі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
5.7. На урочисті заходи учні приходять у святковому одязі.
5.8. На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендацією батьків і на свій розсуд.

VІ. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВОГО УЧНЯ

6.1. Черговий по навчальному кабінету учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
6.2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних вимог у навчальному кабінеті.
6.3. Чергові учні допомагають адміністрації і черговому майстру у здійсненні контролю за чистотою, порядком в центрі, за виконанням усіма учнями цих Правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учні не мають права під час знаходження на території навчального закладу і при проведенні заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
7.2. За порушення цих Правил та Статуту професійного центру учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі заходи:
-усне зауваження;
-запис зауваження в рапортичку групи ;
-виклик учня самого або з батьками:
-на індивідуальну бесіду до адміністрації навчального закладу,
– на засідання Ради профілактики.
Дані правила внутрішнього розпорядку є обов’язковими для виконання всіма учнями Полонського АЦПО.
При оцінці інженерно-педагогічними працівниками центру рівня знань учнів:
1. Виставляючи оцінки, потрібно враховувати рівень з знань відповідно до критеріїв оцінювання.
2. За зовнішній вигляд оцінка не знижується, але педагогом робиться зауваження.
3. Оцінювання повинно бути систематичним, аргументованим та неупередженим. Завдання повинні бути диференційовані: за складністю, за змістом, за рівнем.
4. Після хвороби учень, по можливості, оцінюється, на пропусках уроків або пройдених тем увага не акцентується.
5. Домашнє завдання та постійний регулярний контроль за його виконанням є обов’язковими. Обсяг домашнього завдання залежить від його рівня.
6. В конспектах обов’язково виправляються граматичні помилки, які не впливають на оцінку. Це не стосується філології.
7.Відстань між роботами у зошиті в клітинку становить 4 клітинки, у лінію – 2 лінії.

Обов’язки і відповідальність здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, крім обов’язків, передбачених Законом України “Про освіту”, зобов’язані:

виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь і навичок;

відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;

дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти закладу освіти, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

За невиконання обов’язків і систематичне порушення статуту закладу професійної (професійно-технічної) освіти, правил внутрішнього розпорядку закладу професійної (професійно-технічної) освіти, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з закладу освіти.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з закладу професійної (професійно-технічної) освіти встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

З закладу професійної (професійно-технічної) освіти здобувачі освіти можуть бути відраховані за:

власним бажанням;

станом здоров’я;

переведенням, за його згодою, в інший заклад освіти;

незадовільні успішність, поведінку;

невиконання вимог навчального плану та освітніх програм;

вироком суду, який набрав законної сили;

грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Здобувачі освіти при відрахуванні з закладу професійної (професійно-технічної) освіти можуть бути атестовані за досягнутим рівнем кваліфікації.