Методичні Комісії

  Педагогічний колектив навчального закладу працює над єдиною методичною проблемою:

“Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес“.

У Центрі працює вісім методичних комісій:

  1.  Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання професій громадського харчування,
  2.  Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання професій швейного виробництва. 
  3. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій.
  4. Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів електротехнічних професій та професій папероробної промисловості.
  5. Методична комісія майстрів і викладачів сільськогосподарських професій.
  6. Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін
  7. Методична комісія викладачів природничих та суспільних дисциплін
  8. Методична комісія класних керівників та вихователів

Основним змістом роботи методичних комісій є:

–        розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;

–        оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів і програм, поурочно-тематичних планів;

–        вивчення і використання у навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

–        проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;

–        аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, в якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.