Методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання професій швейного виробництва. 

Основні завдання методичної комісії.

       “Підвищення якості навчально-виховного процесу.”

       Склад методичної комісії

Професія: «Швачка. Кравець »

1. Корзун Наталія Анатоліївна – майстер виробничого навчання;

2. Мовчан Ірина Дмитрівна – викладач спецдисциплін;

3. Кононенко Ірина Іванівна – майтер виробничого навчання;

4. Стопа Тетяна Валеріївна – майстер виробничого навчання;

5. Шатковська Анна Степанівна – майстер виробничого навчання.

 

Проблема над якою працює методична комісія

«Вибір форм і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів» 

Робота методичної комісії за лютий 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії  у лютому 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення підготовлених матеріалів для методичних розробок майстрів виробничого навчання.
 2. Робота над комплексно-методичним  забезпеченням  предметів.
 3. Обговорення вибору матеріалу для участі в обласному конкурсі на кращий освітній контент
 4. Обговорення програми виробничої практики в групах №10, №20
 5. Надання методичної допомоги членам комісії.
 6. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за січень 2023-2024 н.р.

 22 січня 2024 р. відбулося чергове засідання методичної комісії. На засіданні було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та погодження переліків та планів виробничого навчання на ІІ семестр;
 1. Обговорення завдань для перевірки знань та вмінь;
 2. Оновлення комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.
 3. Оновлення інструкцій з охорони праці

Обговорили різні форми проведення курсів підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання Стопи Т.В та Кононенко І.І.

Аналіз роботи методичної комісії за І семестр 2023-2024 навчального року

Наша методична комісія працювала над темою «впровадження новітніх технологій в навчальний процес».

Також за період І семестру була покращена комплексно-методична база. Розроблялись інструкційно-технологічні картки з різних тем для проведення уроків виробничого навчання. Вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Було заплановано проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою.

Під кінець І семестру було проведено аналіз роботи методичної комісії, ступінь готовності швейних майстерень та кабінету до ІІ семестру.

Було розглянуто план роботи методичної комісії на ІІ семестр 2023-2024 навчального року.

Усі члени комісії дотримуються рекомендацій щодо поводження під час лунаючих тривог та контролювали здобувачів освіти під час їх перебування у сховищах.

Також було розглянуто переліки навчально-виробничих робіт.

Робота методичної комісії за груудень 2023-2024 н.р.

26 грудня, 2023 року відбулося засідання методичної комісії. Було підведено підсумки тижня з професії «Швачка.Кравець», який проводився відповідно до річного плану навчального закладу. Проведенні заходи були цікавими та пізнавальними, як для працівників Центру так і для здобувачів освіти.

Обговорювали також успішність здобувачів освіти за І семестр.

Робота методичної комісії за листопад 2023-2024 н.р.

30 листопада відбулося засідання методичної комісії. Н засіданні були
роглянуті слідуючі питання:
1. Обговорення результатів навчання та виконання учнями завдань.
2. Обговорення відкритого уроку Стопи Т.В.
3. Нові форми проведення курсів підвищення кваліфікації.
4. Ознайомлення з новою літературою за фахом.
5. Обговорення організації проведення тижня з професії «
Швачка.Кравець».

Робота методичної комісії за жовтень 2023-2024 н.р.

У жовтні відбулося засідання методичної комісії.

На засіданні обговорили здійснення міжпредметних зв‘язків на уроках виробничого навчання. Також обговорили методичні розробки відповідно до переліку. Обговорили стан та організацію роботи по забезпеченню комплексно-методичного забезпечення професії.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація роботи з обміну досвідом викладачів

Робота методичної комісії за вересень 2023-2024 н.р.

1 вересня відбулося засідання методичної комісії. Було розглянуто слідуючі питання:
1. Розгляд та погодження плану роботи методичної комісії на навчальний рік.
2. Погодження поурочно-тематичних планів, переліків і планів навчально-виробничих робіт на 2023 – 2024 навчальний рік.
3. Розгляд комплекту навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професій – швачка; кравець
4. Затвердження тем методичних розробок та графіка проведення відкритих уроків.
5. Розгляд інструкцій щодо ведення ділової документації.
6. Розгляд планів індивідуального розвитку
Робота між засіданнями:
Корекція планів самоосвітньої роботи.
Надання методичної допомоги членам комісії.
Голова методичної комісії Мовчан І.Д. повідомила новому майстру Корзун Н.А. про необхідність скасти іспит з охорони праці.
Обговорили інформацію про продовження набору до 1 жовтня 2023р.

Звіт методичної комісії за червень місяць, ІІ семестр та навчалиний 2022-2023н.р.

Наша методична комісія продовжує працювати над темою «впровадження новітніх технологій в навчальний процес».
Впродовж другого семестру активно впроваджувались такі форми освітнього процесу як, дистанційне навчання в умовах військового стану.
Також за період ІІ семестру була покращена комплексно-методична база. Продовжували розроблялись інструкційно-технологічні картки з різних тем для проведення уроків виробничого навчання. Вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій з урахуванням того, що діти змушенні були змінювати місце проживання у зв’язку із станом в Україні
Під кінець ІІ семестру було проведено аналіз роботи методичної комісії, ступінь готовності швейних майстерень та кабінету до нового навчального року.
Підведено підсумок роботи методичної комісії за рік, внесено пропозиції щодо покращення роботи на наступний навчальний рік.
Усі члени комісії дотримуються рекомендацій щодо військового стану та ведуть облік щодо місцезнаходження здобувачів освіти.

Робота методичної комісії за травень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 • Результати поетапної атестації в групі №20, професія «Швачка»;
 • Підготовка та участь у проведенні дня відкритих дверей;
 • Оговорення успішності учнів перед закінченням навчального року;
 • Проведення майстер класу в рамках Європейського тижня професійно-технічної освіти

 

Робота методичної комісії за квітень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 • Участь в обласному семінарі.
 • Результати поетапної атестації в групі №10, професія «Швачка».
 • Обговорення завдань для перевірки якості знань;
 • Надання методичної допомоги членам комісії;
 • Обговорення інформації на інтерактивний плакат

 

Робота методичної комісії за березень 2022-2023 н.р.

У березні відбулося чергове засідання методичної комісії. На засіданні було обговорено наступні питання:

 • Теми пробних кваліфікаційних робіт для поетапних атестацій у групах №10, №20;
 • Матеріали для методичних розробок;
 • Ознайомлення з матеріалами, представлених атестуючими;
 • Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

 

Робота методичної комісії за лютий 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  у лютому було розглянуто і обговорено наступні питання:

 • Підготовка документів до виробничих практик у групах № 10,20
 • Методичні розробки відповідно до переліка;
 • Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії у січні 2022-2023 н.р.

19 січня 2023 р. відбулося чергове засідання методичної комісії. На засіданні було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та погодження переліків та планів виробничого навчання на ІІ семестр;
 2. Обговорення завдань для перевірки знань та вмінь;
 3. Оновлення комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.
 4. Проведення анкетування для педагогів, що атестуються. Оцінювання власної професійної діяльності
 5. Оновлення інструкцій з охорони праці

Робота методичної комісії у грудні 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  20 грудня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Підведення підсумків роботи за перший семестр.
 2. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів за перший семестр.
 3. Обговорення методичної розробки .
 4. Обговорення процесу підготовки до атестації членів методичної комісії

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.
 3. Надання рекомендацій в підготовці матералів до атестації.

Робота методичної комісії у листопаді 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  23 листопада  2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1.  Підготовка до виступу на педраді на тему: «Обговорення традиційних і нетрадиційних методів ведення уроків теоретичного і виробничого навчання»
 2. Обговорення методики ведення уроків виробничого навчання.
 1. Корекція планів самоосвітньої роботи.

Робота між засіданнями

1.Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Робота методичної комісії у жовтні 2022-2023 н.р.

18 жовтня відбулося засідання методичної комісії. На засіданні була присутня мистодист центру Грабовська Л.В. Вона попередньо  ознайомила з положенням про проходження атестації членами методичної комісії.

Також обговорили методики ведення уроків виробничого навчання, надання методичної допомоги членам комісії. Розглянули підготовлені матеріали для методичних розробок майстрів виробничого навчання.

Робота методичної комісії у вересні 2022-2023 н.р.

5 вересня відбулося засідання методичної комісії. На засіданні була присутня методистка центру Грабовська Л.В.

Розглядали:

 1. Обговорювали результативність змішанного навчання в умовах воєнного стану.
 2. Погодження плану роботи методичної комісії на навчальний 2022-2023рік.
 3. Поурочно-тематичні плани і плани навчально-виробничих робіт
 4. Теми методичних розробок

Ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо викладання спецпредметів   у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2022-2023 навчальному році

Звіт методичної комісії за ІІ семестр та навчальний 2021-2022н.р.

Наша методична комісія продовжує працювати над темою «впровадження новітніх технологій в навчальний процес».

Впродовж другого семестру активно впроваджувались такі форми освітнього процесу як, дистанційне навчання в умовах військового стану.

Також за період ІІ семестру була покращена комплексно-методична база. Продовжували розроблялись інструкційно-технологічні картки з різних тем для проведення уроків виробничого навчання. Вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій з урахуванням того, що діти змушенні були змінювати місце проживання у зв’язку із станом в кУкраїні

Під кінець ІІ семестру було проведено аналіз роботи методичної комісії, ступінь готовності швейних майстерень та кабінету до нового навчального року.

Підведено підсумок роботи методичної комісії за рік, внесено пропозиції щодо покращення роботи на наступний навчальний рік.

Усі члени комісії дотримуються рекомендацій щодо військового стану та ведуть облік щодо місцезнаходження здобувачів освіти.

Робота методичної комісії у червні 2021-2022 н.р.

На засіданні методичної комісії  у червні місяці 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Аналіз результатів проведення ДКА в гр.№23 з професії «Швачка.Кравець».
 2. Обговорення результатів поетапної атестації в гр.№10.
 3. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023р.
 4. Обговорення підсумків виконання навчальних планів і програм.

Робота між засіданнями:

 1. Надання методичної допомоги членам комісії
 2. Підготовка матеріалів на сайт навчального закладую

Робота методичної комісії у травні 2021-2022 н.р.

На засіданні методичної комісії  20 травня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Підготовку до дипломного захисту в групі №23
 2. Внесення пропозицій щодо планування роботи Центру на 2022 – 2023 н.р. та підготовка матеріалів для перспективного планування роботи методичної комісії.
 3. Профорієнтаційна робота

Робота методичної комісії у квітні 2021-2022 н.р.

19 квітня на засіданні методичної комісії були обговоренні наступні питання:

 1. Тематика дипломних робіт у групі №23.
 2. Тематика творчих дипломних робіт у групі №23.
 3. Обговорення результатів та виконання завдань дистанційного навчання.
 4. Підведення підсумків поетапної атестації у групі №10 з захисту І-ІІ розряду з професії «Швачка».

Велика увага зверталася на розробку завдань для дистанційного навчання в умовах військового стану. Регулярно проводився контроль за виконанням завдань, надаються  консультації здобувачам освіти в телефонному режимі.

Робота методичної комісії у березні 2021-2022 н.р.

17 березня відбулося засідання методичної комісії. . На засіданні було роглянуто наступні питання:

 1. Можливі варіанти навчання в умовах військового стану;
 2. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  теоретичного та виробничого навчання.
 3. Проведено роботу по організації дистанційного навчання з використання сучасних електронних освітніх ресурсів
 4. Надання методичної допомоги членам комісії
 5. Роботу педагогічних працівників   над  індивідуальною  методичною  темою.
 6. Перелік письмово-атестаційних робіт з практики у групі № 10

Робота методичної комісії у лютому 2021-2022 н.р.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, практичні, лабораторні заняття, консультаці.

Дистанційне навчання – технології, що забезпечують доставку здобувачам освіти основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія слухача та викладача, можливість самостійної роботи з матеріалом.

Дистанційне навчання претендує на особливу форму навчання, відкриває доступ здобувачам освіти до нетрадиційних джерел інформації.

10.02.2022  відбулося чергове засідання методичної комісії. На засіданні було роглянуто наступні питання:

1. Обговорення основних видів навчальних занять за дистанційною формою навчання;

2 Розгляд та затвердження навчальних програм виробничої практики з професії «Кравець» ІІІ розряду у 23 групі;

3 Аналіз виконання завдань учнями груп при дистанційній формі навчання.

4. Обговорення проекту завдань всеукраїнських конкурсів 2022р.

Робота методичної комісії у січні 2021-2022 н.р.

На засіданні методичної комісії  у січні 05.01. 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та погодження переліків та планів виробничого навчання на ІІ семестр;
 2. Обговорення завдань для перевірки знань та вмінь;
 3. Розгляд програми виробничої практики в групі №23.

Робота методичної комісії у листопаді 2021-2022 н.р.

22 листопада відбулося чергове засідання методичної комісії, на якому було розглянуто слідуючі питання:

 1. Обговорення результатів та виконання завдань дистанційного навчання.
 2. Впровадження змішаної системи навчання під час проведення уроків виробничого навчання.
 3. Про підготовку до конкурсу WorldSkills Ukraine

Робота методичної комісії у жовтні 2021-2022 н.р.  

19 жовтня відбулося засідання методичної комісії. На засіданні була присутня заступник директора Багінська Н.Г. Вона ознайомила присутніх з  інструкційним  листом проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для компетенції «Технології моди». Члени комісії, прослухавши інформацію про конкурс Worldskillsukraine, визначилися з учасницею.

Також обговорили методики ведення уроків виробничого навчання. Розглянули підготовлені матеріали для методичних розробок майстрів виробничого навчання. Переглянули блоги педагогів, з метою підготовки до участі в обласному конкурсі «Кращий блогер 2021».

Робота методичної комісії за вересень 2021-2022 н.р.  

31 серпня відбулося засідання методичної комісії. На засіданні була присутня методистка центру Грабовська Л.В.

Розглядали:

 1. Погодження плану роботи методичної комісії на навчальний 2021-2022рік.
 2. Поурочно-тематичні плани і плани навчально-виробничих робіт
 3. Теми методичних розробок

Ознайомилися з методичними рекомендаціями щодо викладання спецпредметів   у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2021-2022 навчальному році.

Робота методичної комісії за травень-червень 2020-2021 н.р.  

На засіданні методичної комісії 17 червня 2021 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1.Підведено підсумки ДКА  у групах № 30,23.

26 травня 2021, згідно з робочим навчальним планом було проведено Державну кваліфікаційну атестацію у групі №23 з професії «Кравець». Державна атестація проводилась за участі Ганжієвського Ю.М .- головного інженера багатопрофільного підприємства «Сервіс». Всі випускники відповідально поставились до цієї події. Успішно закінчилась теоретична та виробнича практика, виконані кваліфікаційні пробні роботи, написані виробничі характеристики та екзаменаційні письмові роботи. Найкращий результат показала Яворська Анастасія. Державна кваліфікаційна комісія високо оцінила результати випускників та встановила усім третій розряд з професії кравець.

16 червня 2021, згідно з робочим навчальним планом було проведено Державну кваліфікаційну атестацію у групі №30 з професії «Кравець». Державна атестація проводилась за участі Ганжієвського Ю.М .- головного інженера багатопрофільного підприємства «Сервіс». Всі випускники відповідально поставились до цієїподії. Успішно закінчилась теоретична та виробнича практика, виконані кваліфікаційні пробні роботи, написані виробничі характеристики та екзаменаційні письмові роботи. Найкращий результат показала Смірнова Анастасія. Державна кваліфікаційна комісія високо оцінила результати випускників та встановила усім третій розряд з професії  кравець.

З предмету Технології проводився онлайн-конкурс на кращий учнівський проект «Я крокую до майстерності». За підсумками конкурсу Смірнова Анастасія, учениця 30 гр., під керівництвом викладачки спецдсциплін Мовчан І.Д здобула диплом І ступеня у номінації «Дизайн сучасного одягу» з проектом «Екосумка».

Звіт методичної комісії за травень 2020-2021 н.р.

На засіданні методичної комісії  11 травня 2021 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Обговорення результатів навчання у групі 30,23.

2. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних  робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії «Швачка.Кравець» ІІ – ІІІ розряду, група 30.

3. Внесення пропозицій щодо планування роботи Центру на 2021 – 2022 навчальний рік та підготовка матеріалів для перспективного планування роботи методичної комісії.

4. Розгляд перебігу створення творчих дипломних робіт.

 

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги членам комісії.

2. Профорієнтаційна робота.