МЕТОДИЧНА  КОМІСІЯ  ПРИРОДНИЧИХ  ТА СУСПІЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН

Єдина   методична   мета:

«Впровадження компетентнісного  підходу  в  освітній процес»

    Проблема, над якою працює

методична комісія природничих та суспільних дисциплін:

«Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання»

Мета діяльності методичної комісії

Удосконалення змісту, організації і методики викладання предметів природничих та суспільних дисциплін з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.

Основні завдання методичної комісії

 • Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
 • Вивчення наказів, інструктивно-методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.
 • Розгляд та обговорення календарно-тематичних планів викладачів на відповідність нині чинним навчальним програмам.  
 • Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів природничих та суспільних дисциплін.
 • Впровадження в навчальному закладі новітніх технологій навчання за допомогою створення електронних освітніх середовищ; сприяти підвищенню якості засвоєння учнями знань при дистанційному та змішаному навчанні .
 • Аналіз стану і результатів освітнього процесу, результатів методичної роботи педагога.
 • Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти.
 • Вивчення і використання в освітньому процесі нових педагогічних, аналіз результатів цієї роботи.
 • Обговорення заходів з КМЗ навчального процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання.
 •  Обговорення планів позаурочної роботи з здобувачами освіти з предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо.
 • Огляд методичної літератури, фахових видань.
 • Обговорення підготовки методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.
 • Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов’язково тих, хто атестується).
 • Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.
 •  Аналіз результатів державної підсумкової атестації у форматі ЗНО здобувачів освіти, вироблення плану дій із підвищення рівня результативності участі в ЗНО.
 •  Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.
 • Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду.
 • Розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти.
 •  Аналіз результатів перевірок ЗП(ПТ)О, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення освітнього процессу.
 • Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.
 • Організація самоосвітньої роботи членів методичної комісії

Шляхи реалізації поставлених завдань

 • Удосконалювати форми і методи навчання і виховання здобувачів освіти.
 • Ефективно застосувати сучасні форми і методи навчання.
 • Підвищувати методичну майстерність педагогічних працівників.
 • Впроваджувати досягнення педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Склад методичної комісії

викладачів природничих та суспільних дисциплін

Робота методичної комісії  у жовтні 

На засіданні методичної комісії 13.10.2022 року було розглянуто питання:

 1. Доповідь на тему «Форми і методи роботи з учнями», викладач Шклярук Л.В.
 2. Розгляд та обговорення завдань для проведення моніторингу успішності учнів за курс базової середньої освіти з предметів «Математика», «Історія України», «Українська мова» та «Іноземна мова».
 3. Аукціон ідей: «Методика використання програмних педагогічних засобів та Інтернет-ресурсу при вивченні природничих та суспільних дисциплін при змішаному навчанні»
 4. Обговорення заходів, щодо удосконалення комплексно-методичного забезпечення кабінетів.

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Розгляд та схвалення методичної розробки уроку викладача Музичишина М.М. на тему «Ознайомлення і вивчення техніки бігу на короткі дистанції», предмет «Фізична культура»
 2. Підготовка методичних рекомендацій щодо створення портфоліо викладачів – предметників протягом між атестаційного періоду.

Робота методичної комісії  у вересні

На засіданні методичної комісії 02.09.2022 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.
 2. Вивчення інструктивних та методичних листів, інших нормативних документів із питань змісту та організації навчально-виховного процесу на 2022-2023 навчальний рік.
 3. Розгляд пакету навчально-плануючої документації:

а) календарно-тематичних планів з предметів природничих та суспільних дисциплін;

б) планів роботи кабінетів та предметних гуртків;

в) планів індивідуального розвитку.

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Розгляд та обговорення робочих навчальних програм модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика».
 2. Розгляд та схвалення:

– тематики методичних розробок членів комісії на 2022-2023 н. р.;

– графіка відкритих уроків;

– графіка взаємовідвідування уроків.

2021-2022 навчальний рік

Звіт  про проведену  роботу

 методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін

за ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Робота методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін за ІІ семестр у 2021-2022 н.р. проводилась згідно складеного плану роботи методичної комісії на навчальний рік, згідно з яким були проведені щомісячно засідання методичної комісії, а також проводилась робота між засіданнями.

Методична комісія працювала над методичною темою «Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання». Робота методичної комісії була спрямована на вдосконалення умов організації різноманітних форм навчання для формування компетентної особистості здобувача освіти шляхом використання новітніх педагогічних технологій із використанням комп’ютерно-орієнтованого середовища  вивчення предметів.

Викладачі методичної комісії природничих та суспільних дисциплін постійно урізноманітнюють форми і методи навчання, обмінюються власним досвідом роботи, надають підтримку та допомогу молодим викладачам.

Члени МК були активними учасниками обласних та всеукраїнських заходів з обміну досвідом роботи. Шклярук Л.В. взяла участь в міжрегіональному круглому столі на тему «Сучасні методики проведення уроків з освітніх галузей «Математика» та «Природознавство».

Були заслухані доповіді педагогів: «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках історії та предмета «Захист України»  Жухевич В.І.; «Формування основних груп компетентностей на уроках хімії та біології» , Шклярук Л.В.; «Фізична активність – ознака здорового життя», Музичишин М.М.

У першому семестрі розглянуто і обговорено методичні розробки уроків та проведено відкриті уроки з предметів за темами: «Вдосконалення загальної фізичної підготовки учнів», предмет «Фізична культура», викладач Музичишин М.М.;  «Кіберсвіт» предмет «Інформатика», викладач Герасимчук А.В.; «Проголошення автономії України» предмет «Історія України», викладач Жухевич В.І.

На червневому засіданні методичної комісії проведено аналіз роботи за рік та намічено заходи до виконання у наступному навчальному році.

Робота методичної комісії  у червні

На засіданні методичної комісії 16.06.2022 року було розглянуто питання:

 1. Звіт голови метод комісії про проведену роботу у 2021-2022 н.р.
 2. Аналіз участі викладачів природничих та суспільних дисциплін у семінарах, нарадах, педагогічних читаннях.
 3. Аналіз результативності взаємовідвідування уроків викладачами протягом навчального року.

Робота,  проведена між засіданнями:

Планування індивідуальної методичної роботи на новий навчальний рік. Оформлення  звітної документації.

 Робота методичної комісії  у травні

На засіданні методичної комісії 05.05.2022 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення результатів підсумків конкурсів, олімпіад, які проводились протягом навчального року.
 2. Обговорення та складання орієнтовного плану роботи методкомісії та планів роботи кабінетів на наступний навчальний рік.
 3. Обговорення методичної розробки уроку фізики викладача Сосулі Л.В. на тему «Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом».

Робота,  проведена між засіданнями:

Проведення моніторингу успішності   учнів  з предметів  природничих та суспільних дисциплін.

Доповідь на тему «Сучасні технології навчання», викладач

Герасимчук А.В.

 

Діагностування методичних потреб членів комісії.

Робота методичної комісії  у квітні

На засіданні методичної комісії 06.04.2022 року було розглянуто питання:

 1. Обмін досвідом членів методкомісії з теми «Активізація навчальної діяльності учнів крізь призму досягнень комп’ютерних технологій».
 2. Обговорення та схвалення методичної розробки «Проголошення автономії України» викладача Жухевича В.І.
 3. Про організацію підготовки учнів випускних груп до єдиного мультипредметного тесту в 2022році .

Робота,  проведена між засіданнями:

Доповідь викладача Музичишина М.М. на тему «Фізична активність-ознака здорового способу життя».

Аналіз результативності оцінювання учнів при проведенні онлайн уроків.

Робота методичної комісії  у березні

На засіданні методичної комісії 03.03.2022 року було розглянуто питання:

 1. Індивідуальна робота з учнями в процесі навчання дистанційно.
 2. Обговорення нової фахової літератури .
 3. Обговорення та схвалення методичної розробки уроку на тему «Кіберсвіт» викладача Герасимчук А.В.
 4. Доповідь на тему «Формування основних груп компетентностей на уроках хімії та біології» викладача  Шклярук Л.В.

Робота,  проведена між засіданнями:

Робота над методичною проблемою  комісії «Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання»

Розгляд та обговорення нових матеріалів КМЗ забезпечення предметів природничих та суспільних дисциплін

Робота методичної комісії  у лютому

На засіданні методичної комісії 09.02.2022 року було розглянуто питання:

 1. Робота з обдарованими учнями як чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

(обговорення питання участі учнів в обласних предметних олімпіадах)

 1. Обговорення сценарію проведення позакласного заходу з математики та фізкультури «Математична естафета»
 2. Обговорення та схвалення методичної розробки «Удосконалення загальної фізичної підготовки учнів» викладача Музичишина М.М.

Робота,  проведена між засіданнями:                                 

Доповідь на тему «Використання інформаційно-компютерних технологій на уроках історії та захисту Вітчизни» викладач Жухевич В.І.

Взяли участь в міжрегіональному круглому столі на тему «Сучасні методики проведення уроків з освітніх галузей  «Математика» та «Природознавство», Шклярук Л.В.

Робота методичної комісії  у січні 

На засіданні методичної комісії 05.01.2022 року було розглянуто питання:

 1. Аналіз роботи методичної комісії природничих та суспільних дисциплін за І семестр.
 2. Проведено аналіз семестрових звітів викладачів по предметах.
 3. Обговорено план організації та проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 4. Обговорено та схвалено методичну розробку уроку викладача

Шклярук Л.В.  на тему «Метали та їх сплави у сучасній техніці».

Робота,  проведена між засіданнями:

Взаємовідвідування  уроків та позакласних заходів

Підготовка науково-методичних матеріалів викладачів, що атестуються.

Робота над індивідуальними методичними проблемами.

Звіт  про проведену  роботу

 методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін

за І семестр 2021-2022 н.р.

Робота методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін за І семестр у 2021-2022 н.р. проводилась згідно складеного плану роботи методичної комісії на навчальний рік, згідно з яким були проведені щомісячно засідання методичної комісії, а також поводилась робота між засіданнями.

Враховуючи вимоги часу, загалом, робота методичної комісії була спрямована на вдосконалення умов організації різноманітних форм навчання для формування компетентної особистості здобувача освіти шляхом використання новітніх педагогічних технологій із використанням комп’ютерно-орієнтованого середовища  вивчення предметів.

Зокрема, на першому засіданні було розглянуто і затверджено планування роботи самої комісії та викладачів. В подальшому розглядались питання організації навчального процесу на період карантину у зв’язку поширення коронавірусної хвороби (COVID 19); ознайомлення з нормативними документами щодо впровадження дистанційної та змішаної форми навчання; розгляд та обговорення робочих навчальних програм модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика»; впровадження STEAM-освіти з предметів природничих та суспільних дисциплін; моніторингу успішності учнів за курс базової середньої освіти з предметів «Математика», «Історія України», «Українська мова» та «Іноземна мова»; розробка завдань для підготовки учнів до ЗНО;  поповнення дидактичного забезпечення викладання предметів матеріалами нового формату для дистанційного навчання.

Були заслухані доповіді педагогів: «Створення кейсів до уроків по компетентнісних підходах»  Сосуля Л.В.; «Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі співробітництва з педагогом»  Стельмах І.В.; «Формування активної життєвої позиції в контексті національно-патріотичного виховання на уроках англійської мови», Гвалтюк М.А.

У першому семестрі проведено та обговорено відкриті уроки з предметів за темами: «Ознайомлення і вивчення техніки бігу на короткі дистанції», предмет «Фізична культура», викладач Музичишин М.М.; «Інформатика», Герасимчук А.В. на тему «Створення та адміністрування сайту»; «Математика», Сосуля Л.В. на тему «Властивості кореня n-го степеня»; «Захист України», Жухевич В.І. на тему «Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат»; «Біологія», Шклярук Л.В. на тему « Мітоз».

Підготовлено сценарій та проведено виховний захід «День рідної мови», викладач Стельмах І.В.   Обговорено та схвалено методичну розробку уроку викладача Стельмах І.В. «Українська драматургія і театр» .

Викладачі методичної комісії природничих та суспільних дисциплін постійно урізноманітнюють форми і методи навчання, обмінюються власним досвідом роботи, надають підтримку та допомогу молодим викладачам.

Робота методичної комісії  у грудні

На засіданні методичної комісії 14.12.2021 року було розглянуто питання:

 1. Круглий стіл на тему « Сучасні технології в роботі: розвиток критичного мислення та метод проектів», метою проведення якого є:
 • активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;
 • пропаганда перспективного педагогічного досвіду;
 • виявлення нових творчих знахідок, надбань.
 1. Обговорення проведення відкритого уроку з предмету біологія викладача  Шклярук  Л.В. на тему «Мітоз».

Робота,  проведена  між  засіданнями:

        Робота з поповнення дидактичного забезпечення з предметів природничих та суспільних дисциплін.

        Доповідь на тему «Формування активної життєвої позиції в контексті національно-патріотичного виховання на уроках англійської мови». 

Гвалтюк М.А.

          Обговорення та схвалення методичної розробки «Українська драматургія і театр»  викладача Стельмах І.В.

Робота методичної комісії  у листопаді 

На засіданні методичної комісії 09.11.2021 року було розглянуто питання:

 1. Застосування змішаного навчання в освітньому процесі під час викладання предметів загальноосвітнього циклу.
 2. Доповідь на тему «Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі співробітництва з педагогом»  Стельмах І.В.
 3. Обговорення та аналіз проведеного відкритого уроку викладача Жухевича В.І. з предмету «Захист України» на тему «Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат».

Робота,  проведена  між  засіданнями:

        Підготовлено сценарій та проведено виховний захід «День рідної мови», викладач Стельмах І.В.

        Розглянуто та обговорено методичну розробку уроку викладача Шклярук Л.В. на тему «Мітоз» , предмет «Біологія».

Робота методичної комісії  у жовтні

На засіданні методичної комісії 06.10.2021 року було розглянуто питання:

 1. Підготовка викладачами матеріалів КМЗ для участі в обласному конкурсі «Педагогічні ідеї та знахідки».
 2. Розгляд та обговорення завдань для проведення моніторингу успішності учнів за курс базової середньої освіти з предметів «Математика», «Історія України», «Українська мова» та «Іноземна мова».
 3. Доповідь на тему «Створення кейсів до уроків по компетентнісних підходах»  Сосуля Л.В.

Робота,  проведена  між  засіданнями:

        Здійснення взаємовідвідування  уроків та позакласних заходів.

       Розробка завдань для підготовки учнів до складання ДПА та ЗНО

 у 2022 році.

Робота методичної комісії  у вересні

На засіданні методичної комісії 02.09.2021 року було розглянуто питання:

 1. Обговорено та затверджено план роботи метод комісії на рік.
 2. Розглянуто та обговорено плани професійного розвитку викладачів, поурочно-тематичні плани з предметів.
 3. Розглянуто та обговорено нормативно-правові документи щодо початку навчального року.

Робота,  проведена між засіданнями:

        Розглянуто та обговорено робочі навчальні програми модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика».

       Обговорено та затверджено план заходів щодо STEAM-освіти.

2020-2021 навчальний рік