МЕТОДИЧНА  КОМІСІЯ  ПРИРОДНИЧИХ  ТА СУСПІЛЬНИХ  ДИСЦИПЛІН

Єдина   методична   мета:

«Впровадження компетентнісного  підходу  в  освітній процес»

    Проблема, над якою працює

методична комісія природничих та суспільних дисциплін:

«Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання»

Мета діяльності методичної комісії

Удосконалення змісту, організації і методики викладання предметів природничих та суспільних дисциплін з метою здійснення органічного зв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти ЗП(ПТ)О.

Основні завдання методичної комісії

 • Вивчення змісту навчальних планів і програм та внесення пропозицій щодо їх удосконалення.
 • Вивчення наказів, інструктивно-методичних листів і розробка заходів з їх реалізації.
 • Розгляд та обговорення календарно-тематичних планів викладачів на відповідність нині чинним навчальним програмам.  
 • Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів природничих та суспільних дисциплін.
 • Впровадження в навчальному закладі новітніх технологій навчання за допомогою створення електронних освітніх середовищ; сприяти підвищенню якості засвоєння учнями знань при дистанційному та змішаному навчанні .
 • Аналіз стану і результатів освітнього процесу, результатів методичної роботи педагога.
 • Розробка заходів з підвищення якості навчання і виховання здобувачів освіти.
 • Вивчення і використання в освітньому процесі нових педагогічних, аналіз результатів цієї роботи.
 • Обговорення заходів з КМЗ навчального процесу, методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення засобів навчання.
 •  Обговорення планів позаурочної роботи з здобувачами освіти з предмета, предметних тижнів, олімпіад тощо.
 • Огляд методичної літератури, фахових видань.
 • Обговорення підготовки методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів.
 • Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною методичною темою (обов’язково тих, хто атестується).
 • Обговорення питань про роботу з обдарованими учнями.
 •  Аналіз результатів державної підсумкової атестації у форматі ЗНО здобувачів освіти, вироблення плану дій із підвищення рівня результативності участі в ЗНО.
 •  Доведення до відома інформації про результати участі у роботі обласних заходів НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.
 • Виявлення, вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду.
 • Розробка рекомендацій щодо забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки здобувачів освіти.
 •  Аналіз результатів перевірок ЗП(ПТ)О, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення освітнього процессу.
 • Організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам; організація взаємовідвідування уроків, відкритих уроків та їх обговорення.
 • Організація самоосвітньої роботи членів методичної комісії

Шляхи реалізації поставлених завдань

 • Удосконалювати форми і методи навчання і виховання здобувачів освіти.
 • Ефективно застосувати сучасні форми і методи навчання.
 • Підвищувати методичну майстерність педагогічних працівників.
 • Впроваджувати досягнення педагогічної науки і передового досвіду в освітній процес.

Склад методичної комісії

викладачів природничих та суспільних дисциплін

 

Робота методичної комісії  у травні

На засіданні методичної комісії 10.05.2024 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення результатів підсумків конкурсів, олімпіад, які проводились протягом навчального року.
 2. Обговорення та складання орієнтовного плану роботи методкомісії та планів роботи кабінетів на наступний навчальний рік.
 3. Діагностування методичних потреб членів комісії.

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Проведення моніторингу успішності учнів з предметів  природничих та суспільних дисциплін.
 2. Презентація учнівських проектів.
 3. Профорієнтаційна робота серед учнів шкіл міста та району.

Робота методичної комісії  у квітні

На засіданні методичної комісії 10.04.2024 року було розглянуто питання:

 1. Круглий стіл на тему «Застосування педагогічних технологій у реалізації сучасних підходів щодо підвищення якості знань на уроках природничих та суспільних дисциплін»
 2. Доповідь викладача Шклярук Л.В. на тему «Як створювати і використовувати різноманітні навчальні завдання для розвитку дослідницьких умінь учнів»

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Доповідь викладача Жухевича В.І. на тему «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках історії та захисту Вітчизни»
 2. Обговорення методичної розробки уроку викладача Рекун І.В. з предмету «Українська література» на тему «І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» – соціальна повість-хроніка. Реалізм твору, актуальність проблеми батьків і дітей»
 3. Поповнення методичних папок викладачів власними розробками, здобутками.

Робота методичної комісії  у березні

На засіданні методичної комісії 05.03.2024 року було розглянуто питання:

 1. Обговорння проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 2. Панорама педагогічних ідей: «Інтеграція природничих дисциплін – успішна компетентнісна підготовка здобувача освіти»
 3. Доповідь викладача Сосулі Л.В. на тему «Психологічний вплив очікування викладача на успішність учня».
 4. Обговорення та схвалення методичної розробки уроку викладача  Шклярук Л.В. на тему « Харчові добавки, Е-числа»

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Взаємовідвідування уроків з метою вивчення передового педагогічного досвіду та допомоги молодим спеціалістам.
 2. Підготовка матеріалів до атестації викладачів.
 3. Робота над методичною проблемою комісії «Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання»

Робота методичної комісії  у лютому

На засіданні методичної комісії 02.02.2024 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення та затвердження плану проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 2. Підготовка учнів до складання НМТ у 2024 році: проблеми та шляхи їх вирішення.

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 2. Обговорення проведення відкритих уроків та проведених заходів.
 3. Обговорення та схвалення методичної розробки уроку викладача Жухевича В.І. з предмету «Захист України» на тему «Призначення та бойові властивості автоматів».

Робота методичної комісії  у січні 

На засіданні методичної комісії  11.01.2024 року було розглянуто питання:

 1. Проведення аналізу роботи методичної комісії за І семестр
 2. Аналіз семестрових звітів викладачів по предметах.
 3. Обговорення організації та плану проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.
 2. Підготовка науково-методичних матеріалів викладачів в між атестаційний період.
 3. Робота над індивідуальними методичними проблемами.

Звіт  про проведену  роботу

 методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін

за І семестр 2023-2024 н.р.

Робота методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін за І семестр у 2023-2024 н.р. проводилась згідно складеного плану роботи методичної комісії на навчальний рік, згідно з яким були проведені щомісячно засідання методичної комісії, а також поводилась робота між засіданнями.

На першому засіданні було розглянуто і затверджено планування роботи методичної комісії та пакети навчально-плануючої документації викладачів. Також розглядались питання вивчення інструктивних та методичних листів, інших нормативних документів із питань змісту та організації навчально-виховного процесу на 2023-2024  навчальний рік; питання адаптації учнів І-х курсів до навчання в центрі; організації повторення матеріалу за базову школу та проведення моніторингу знань за школу.  Розглянуто та обговорено робочі навчальні програми модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика».

Проведено міні-тренінг «Банк інновацій» (огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури). Також проведено практичне заняття: «Бачу, чую, відчуваю… » щодо створення умов сприятливого середовища для навчання слухачів освіти.

 

Були заслухані доповіді педагогів:

 • викладача Герасимчук А.В. на тему «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку»;
 • «Інноваційні технології навчання на уроках української мови та літератури», викладач Рекун І.В.

У першому семестрі проведено та обговорено відкриті уроки:

 • викладача Музичишина М.М. з фізичної культури на тему «Ознайомлення і вивчення техніки ударів по м’ячу»;
 • викладача Шклярук Л.В. з біології на тему «Особливості будови клітин про-  та еукаріотів»;
 • викладача Жухевич В.І. з предмету «Історія України» на тему «Українська держава (Гетьманат Павла Скоропадського) ».

 

   Обговорено створення методичних розробок уроків  викладачів:

 • Музичишина М.М. на тему «Ознайомлення і вивчення техніки ударів по м’ячу», предмет: фізична культура;
 • викладача Сосулі Л.В. на тему «Множини. Операції над множинами», предмет: математика.

Викладачами протягом першого семестру проводилась робота з поповнення дидактичного забезпечення з предметів природничих та суспільних дисциплін.

Було проведено позакласні заходи :

 • Перший урок на тему «З Україною в серці» пройшов в кожній навчальній групі;
 • Дня рідної мови ( викладач Рекун І.В.);
 • Організовано проведення випуску групи №28 (викладач Сосуля Л.В.)
 • Проведено виховний захід до Дня Збройних Сил України (викладач Сосуля Л.В.)

Викладачі методичної комісії природничих та суспільних дисциплін постійно урізноманітнюють форми і методи навчання, діляться власними напрацюваннями та способами використання дидактичних засобів навчання ефективно; обмінюються власним досвідом роботи, надають підтримку та допомогу молодим викладачам.

Робота методичної комісії у грудні

На засіданні методичної комісії 07.12.2023 року було розглянуто питання:

 1. Використання дидактичних засобів у формуванні компетентного, конкурентоспроможного робітника..
 2. Практичне заняття: «Бачу, чую, відчуваю… » Створення умов сприятливого середовища для навчання слухачів освіти.
 3. Доповідь викладача Герасимчук А.В. на тему «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку».

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Розробити план заходів з ліквідації прогалин в знаннях учнів.
 2. Підготовка сценарію та проведення виховного заходу до Дня Збройних Сил України.
 3. Обговорення проведення відкритого уроку викладача Жухевич В.І. з предмету «Історія України» на тему «Українська держава (Гетьманат Павла Скоропадського) »

Робота методичної комісії у листопаді

На засіданні методичної комісії 16.11.2023 року було розглянуто питання:

 1. Розвиток життєвих компетентностей учнів шляхом використання сучасних технологій навчання.
 2. Доповідь на тему «Інноваційні технології навчання на уроках української мови та літератури»
 3. Контроль як умова ефективності навчання (Аналіз успішності учнів І курсу по результатах письмових контрольних робіт за школу)

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Обговорення проведення відкритого уроку викладача Шклярук Л.В. з біології на тему «Особливості будови клітин про- та еукаріотів»
 2. Підготовка сценарію та проведення виховного заходу до Дня рідної мови.

3 Розгляд та обговорення методичної розробки уроку викладача Сосулі Л.В. на тему «Множини. Операції над множинами»

Предмет: математика

 

Робота методичної комісії у жовтні

На засіданні методичної комісії 10.10.2023 року було розглянуто питання:

 1. Особливості методики уроків із застосуванням компетентністного підходу.
 2. Розгляд та обговорення завдань для проведення моніторингу успішності учнів за курс базової середньої освіти з предметів «Математика», «Історія України», «Українська мова» та «Іноземна мова».
 3. Міні-тренінг «Банк інновацій». Огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури
 4. Організація безпеки життєдіяльності учнів на уроках природничих та суспільних дисциплін.

 Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Здійснення взаємовідвідування  уроків та позакласних заходів.
 2. Участь членів методичних комісій у вебінарах, семінарах, конкурсах обласного та Всеукраїнського рівнів.
 3. Обговорення проведення відкритого уроку викладача Музичишина М.М. з фізичної культури на тему «Ознайомлення і вивчення техніки ударів по м’ячу».

Робота методичної комісії у вересні

На засіданні методичної комісії 04.09.2023 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2023-2024 навчальний рік.
 2. Вивчення інструктивних та методичних листів, інших нормативних документів із питань змісту та організації навчально-виховного процесу на 2023-2024 навчальний рік.
 3. Розгляд пакету навчально-плануючої документації:

а) календарно-тематичних планів з предметів природничих та суспільних дисциплін;

б) планів роботи кабінетів та предметних гуртків;

в) планів індивідуального розвитку.

 1. Адаптація учнів І-х курсів до навчання в центрі. Організація повторення матеріалу за базову школу.

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Розгляд та обговорення паспортів КМЗ навчальних кабінетів. Визначення творчих завдань по удосконаленню КМЗ предметів.
 2. Розгляд та схвалення:

– тематики методичних розробок членів комісії на 2023-2024 н. р.;

– графіка відкритих уроків;

– графіка взаємовідвідування уроків.

 1. Розгляд та обговорення методичної розробки уроку викладача Музичишина М.М. на тему «Ознайомлення і вивчення техніки ударів по м’ячу» Предмет: фізична культура
 2. Розгляд та обговорення робочих навчальних програм модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика».

Робота методичної комісії у квітні

На засіданні методичної комісії  було розглянуто питання:

 1. Обмін досвідом членів методкомісії з теми «Формування ключових компетентностей на уроках при підготовці кваліфікованого робітника»
 2. Обговорення та схвалення методичної розробки на тему «Початок Української революції» викладача Жухевича В.І., предмет «Історія України»
 3. Про організацію підготовки до НМТ в 2023році.

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Участь у обласному вебінарі на тему «Інтеграція природничих наук у проектній діяльності».
 2. Доповідь на тему на тему « Використання інформаційно-компютерних технологій на уроках історії та захисту Вітчизни», викладач Жухевич В.І.
 3. Обговорення методичної розробки уроку викладача Музичишина М.М. з предмету «Фізична культура» для проведення відкритого уроку на тему «Ознайомлення і вивчення техніки бігу на середні дистанції» (легка атлетика)

Робота методичної комісії у березні

На засіданні методичної комісії  було розглянуто питання:

 1. Дискусійний клуб. «Шляхи підвищення якості знань учнів та розвиток інтересу до навчання при вивченні природничих та суспільних дисциплін».
 2. Обговорення плану заходів проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 3. Доповідь на тему «Використання комп’ютерних програм на уроках фізики як складової особистісно-орієнтованого навчання».

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 2. Підготовка матеріалів до атестації викладачів
 3. Обговорення заходів проведеного тижня методичної комісії природничих та суспільних дисциплін.

Робота методичної комісії у лютому 

На засіданні методичної комісії  було розглянуто питання:

 1. Робота з обдарованими учнями як чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 2. Доповідь на тему « Розробка завдань для спеціальної медичної групи», викладач Музичишин М.М.
 3. Огляд та обговорення науково-методичних матеріалів викладачів, що атестуються.

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Обговорення проведення відкритого уроку викладача Стельмах І.В. з предмету «Українська мова» на тему «Правопис префіксів»
 2. Доповідь на тему « Використання Інтернет-сервісів в освітньому процесі», викладач Герасимчук А.В.

Робота методичної комісії у січні 

На засіданні методичної комісії  було розглянуто питання:

 1. Проведення аналізу роботи методичної комісії за І семестр
 2. Аналіз семестрових звітів викладачів по предметах
 3. Обговорення організації та плану проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 4. Обговорення та схвалення методичної розробки уроку викладача Шклярук Л.В. на тему «Шкідливий вплив на організм людини алкоголю та процеси, які його обумовлюють», предмет: хімія.

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Підготовка науково-методичних матеріалів викладачів, які атестуються.
 2. Робота над індивідуальними методичними проблемами.
 3. Підготовка матеріалів комплексно-методичного забезпечення предметів для участі у виставці «Педагогічні ідеї та знахідки».

 

Звіт  про проведену  роботу

 методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін

за І семестр 2022-2023 н.р.

Робота методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін за І семестр у 2022-2023 н.р. проводилась згідно складеного плану роботи методичної комісії на навчальний рік, згідно з яким були проведені щомісячно засідання методичної комісії, а також поводилась робота між засіданнями.

На першому засіданні було розглянуто і затверджено планування роботи самої комісії та викладачів. В подальшому розглядались питання вивчення інструктивних та методичних листів, інших нормативних документів із питань змісту та організації навчально-виховного процесу на 2022-2023  навчальний рік; методики використання програмних педагогічних засобів та Інтернет-ресурсу при вивченні природничих та суспільних  дисциплін при змішаному навчанні.  Розглянуто та обговорено робочі навчальні програми модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика». Обговорено та схвалено внесення змін у програми вивчення предметів  «Історія України», «Всесвітня історія», «Зарубіжна література»

 

Були заслухані доповіді педагогів: «Форми і методи роботи з учнями», викладач Шклярук Л.В.; «Взаємонавчання на уроках фізики як найважливіший чинник розвитку компетентностей учнів » , викладач Сосуля Л.В.; «Інноваційні технології навчання на уроках української мови», викладач Стельмах І.В.

У першому семестрі проведено та обговорено відкриті уроки з предметів викладача Шклярук Л.В. з біології на тему «Будова і функції одномембранних органел клітин. Прояв в них загальних законів природи»

Обговорено створення методичних розробок уроків  викладачів: Музичишина М.М. на тему «Ознайомлення і вивчення техніки бігу на короткі дистанції», предмет:   фізична культура;

Герасимчук А.В. на тему «Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів», предмет: інформатика;

Стельмах І.В. на тему «Іменники. Рід іменників», предмет: українська мова.

Викладачами протягом першого семестру проводилась робота з поповнення дидактичного забезпечення з предметів природничих та суспільних дисциплін.

Було проведено позакласні заходи :

Перший урок на тему «Ми українці: честь і слава незламним» пройшов в кожній навчальній групі;

Дня рідної мови;

Планувався до проведення виховний захід до Дня захисника та захисниць України (не відбувся через загострення обстрілів).

Викладачі методичної комісії природничих та суспільних дисциплін постійно урізноманітнюють форми і методи навчання, обмінюються власним досвідом роботи, надають підтримку та допомогу молодим викладачам.

Робота методичної комісії  у грудні

На засіданні методичної комісії  було розглянуто питання:

 1. Розгляд матеріалів підготовки до ДПА та ЗНО з предметів природничих та суспільних дисциплін.
 2. Обговорення проведення відкритого уроку викладача Шлярук Л.В. з предмету біологія на тему «Будова і функції одномембранних органел клітин. Прояв в них загальних законів природи»
 3. Доповідь на тему « Інноваційні технології навчання на уроках української мови»

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Робота з поповнення дидактичного забезпечення з предметів природничих та суспільних дисциплін.
 2. Проведення консультацій з молодими спеціалістами.
 3. Розгляд та схвалення методичної розробки уроку викладача Стельмах І.В. на тему «Іменники. Рід іменників», предмет: українська мова.

 

Робота методичної комісії  у листопаді 

На засіданні методичної комісії  було розглянуто питання:

 1. Контроль, як умова ефективності навчання. (Аналіз успішності учнів І курсу по результатах письмових контрольних робіт за школу)
 2. Доповідь на тему « Взаємонавчання на уроках фізики як найважливіший чинник розвитку компетентностей учнів »
 3. Обговорення сценарію проведення позакласного заходу з математики: усний журнал «Пошана великим математикам»

 

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Обговорення проведення відкритого уроку викладача Шклярук Л.В. з біології на тему «Будова і функції одномембранних органел клітин. Прояв в них загальних законів природи»
 2. Підготовка сценарію та проведення виховного заходу до Дня рідної мови, викладач Стельмах І.В.
 3. Розгляд та обговорення методичної розробки уроку викладача Герасимчук А.В. на тему «Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів»

Предмет: інформатика

Робота методичної комісії  у жовтні 

На засіданні методичної комісії 13.10.2022 року було розглянуто питання:

 1. Доповідь на тему «Форми і методи роботи з учнями», викладач Шклярук Л.В.
 2. Розгляд та обговорення завдань для проведення моніторингу успішності учнів за курс базової середньої освіти з предметів «Математика», «Історія України», «Українська мова» та «Іноземна мова».
 3. Аукціон ідей: «Методика використання програмних педагогічних засобів та Інтернет-ресурсу при вивченні природничих та суспільних дисциплін при змішаному навчанні»
 4. Обговорення заходів, щодо удосконалення комплексно-методичного забезпечення кабінетів.

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Розгляд та схвалення методичної розробки уроку викладача Музичишина М.М. на тему «Ознайомлення і вивчення техніки бігу на короткі дистанції», предмет «Фізична культура»
 2. Підготовка методичних рекомендацій щодо створення портфоліо викладачів – предметників протягом між атестаційного періоду.

Робота методичної комісії  у вересні

На засіданні методичної комісії 02.09.2022 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.
 2. Вивчення інструктивних та методичних листів, інших нормативних документів із питань змісту та організації навчально-виховного процесу на 2022-2023 навчальний рік.
 3. Розгляд пакету навчально-плануючої документації:

а) календарно-тематичних планів з предметів природничих та суспільних дисциплін;

б) планів роботи кабінетів та предметних гуртків;

в) планів індивідуального розвитку.

Робота,  проведена між засіданнями:

 1. Розгляд та обговорення робочих навчальних програм модульного вивчення предметів «Фізична культура», «Технології», «Інформатика».
 2. Розгляд та схвалення:

– тематики методичних розробок членів комісії на 2022-2023 н. р.;

– графіка відкритих уроків;

– графіка взаємовідвідування уроків.

2021-2022 навчальний рік

Звіт  про проведену  роботу

 методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін

за ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Робота методичної комісії викладачів природничих та суспільних дисциплін за ІІ семестр у 2021-2022 н.р. проводилась згідно складеного плану роботи методичної комісії на навчальний рік, згідно з яким були проведені щомісячно засідання методичної комісії, а також проводилась робота між засіданнями.

Методична комісія працювала над методичною темою «Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання». Робота методичної комісії була спрямована на вдосконалення умов організації різноманітних форм навчання для формування компетентної особистості здобувача освіти шляхом використання новітніх педагогічних технологій із використанням комп’ютерно-орієнтованого середовища  вивчення предметів.

Викладачі методичної комісії природничих та суспільних дисциплін постійно урізноманітнюють форми і методи навчання, обмінюються власним досвідом роботи, надають підтримку та допомогу молодим викладачам.

Члени МК були активними учасниками обласних та всеукраїнських заходів з обміну досвідом роботи. Шклярук Л.В. взяла участь в міжрегіональному круглому столі на тему «Сучасні методики проведення уроків з освітніх галузей «Математика» та «Природознавство».

Були заслухані доповіді педагогів: «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках історії та предмета «Захист України»  Жухевич В.І.; «Формування основних груп компетентностей на уроках хімії та біології» , Шклярук Л.В.; «Фізична активність – ознака здорового життя», Музичишин М.М.

У першому семестрі розглянуто і обговорено методичні розробки уроків та проведено відкриті уроки з предметів за темами: «Вдосконалення загальної фізичної підготовки учнів», предмет «Фізична культура», викладач Музичишин М.М.;  «Кіберсвіт» предмет «Інформатика», викладач Герасимчук А.В.; «Проголошення автономії України» предмет «Історія України», викладач Жухевич В.І.

На червневому засіданні методичної комісії проведено аналіз роботи за рік та намічено заходи до виконання у наступному навчальному році.

Робота методичної комісії  у червні

На засіданні методичної комісії 16.06.2022 року було розглянуто питання:

 1. Звіт голови метод комісії про проведену роботу у 2021-2022 н.р.
 2. Аналіз участі викладачів природничих та суспільних дисциплін у семінарах, нарадах, педагогічних читаннях.
 3. Аналіз результативності взаємовідвідування уроків викладачами протягом навчального року.

Робота,  проведена між засіданнями:

Планування індивідуальної методичної роботи на новий навчальний рік. Оформлення  звітної документації.

 Робота методичної комісії  у травні

На засіданні методичної комісії 05.05.2022 року було розглянуто питання:

 1. Обговорення результатів підсумків конкурсів, олімпіад, які проводились протягом навчального року.
 2. Обговорення та складання орієнтовного плану роботи методкомісії та планів роботи кабінетів на наступний навчальний рік.
 3. Обговорення методичної розробки уроку фізики викладача Сосулі Л.В. на тему «Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом».

Робота,  проведена між засіданнями:

Проведення моніторингу успішності   учнів  з предметів  природничих та суспільних дисциплін.

Доповідь на тему «Сучасні технології навчання», викладач

Герасимчук А.В.

 

Діагностування методичних потреб членів комісії.

Робота методичної комісії  у квітні

На засіданні методичної комісії 06.04.2022 року було розглянуто питання:

 1. Обмін досвідом членів методкомісії з теми «Активізація навчальної діяльності учнів крізь призму досягнень комп’ютерних технологій».
 2. Обговорення та схвалення методичної розробки «Проголошення автономії України» викладача Жухевича В.І.
 3. Про організацію підготовки учнів випускних груп до єдиного мультипредметного тесту в 2022році .

Робота,  проведена між засіданнями:

Доповідь викладача Музичишина М.М. на тему «Фізична активність-ознака здорового способу життя».

Аналіз результативності оцінювання учнів при проведенні онлайн уроків.

Робота методичної комісії  у березні

На засіданні методичної комісії 03.03.2022 року було розглянуто питання:

 1. Індивідуальна робота з учнями в процесі навчання дистанційно.
 2. Обговорення нової фахової літератури .
 3. Обговорення та схвалення методичної розробки уроку на тему «Кіберсвіт» викладача Герасимчук А.В.
 4. Доповідь на тему «Формування основних груп компетентностей на уроках хімії та біології» викладача  Шклярук Л.В.

Робота,  проведена між засіданнями:

Робота над методичною проблемою  комісії «Створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничих та суспільних дисциплін як засіб формування компетентної особистості в умовах організації дистанційного та змішаного навчання»

Розгляд та обговорення нових матеріалів КМЗ забезпечення предметів природничих та суспільних дисциплін

Робота методичної комісії  у лютому

На засіданні методичної комісії 09.02.2022 року було розглянуто питання:

 1. Робота з обдарованими учнями як чинник підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

(обговорення питання участі учнів в обласних предметних олімпіадах)

 1. Обговорення сценарію проведення позакласного заходу з математики та фізкультури «Математична естафета»
 2. Обговорення та схвалення методичної розробки «Удосконалення загальної фізичної підготовки учнів» викладача Музичишина М.М.

Робота,  проведена між засіданнями:                                 

Доповідь на тему «Використання інформаційно-компютерних технологій на уроках історії та захисту Вітчизни» викладач Жухевич В.І.

Взяли участь в міжрегіональному круглому столі на тему «Сучасні методики проведення уроків з освітніх галузей  «Математика» та «Природознавство», Шклярук Л.В.

Робота методичної комісії  у січні 

На засіданні методичної комісії 05.01.2022 року було розглянуто питання:

 1. Аналіз роботи методичної комісії природничих та суспільних дисциплін за І семестр.
 2. Проведено аналіз семестрових звітів викладачів по предметах.
 3. Обговорено план організації та проведення тижня природничих та суспільних дисциплін.
 4. Обговорено та схвалено методичну розробку уроку викладача

Шклярук Л.В.  на тему «Метали та їх сплави у сучасній техніці».

Робота,  проведена між засіданнями:

Взаємовідвідування  уроків та позакласних заходів

Підготовка науково-методичних матеріалів викладачів, що атестуються.

Робота над індивідуальними методичними проблемами.