Методична комісія майстрів виробничого навчання та викладачів електротехнічних професій та професій папероробної промисловості.

Проблема над якою працює методична комісія:

 «Впровадження в практику роботи нових форм і методів навчання»

Плакса Володимир Васильович

  

Голова методичної комісії 

Майстер виробничого навчання

Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції.

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

Тютюнник Олександр Онисійович

Заступник директора з НВихР

  Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Електромонтер з обслуговування підстанції.

Богуш Ігор Леонідович

  Майстер виробничого навчання

  Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції. 

Кошовий Анатолій Петрович

  Майстер виробничого навчання з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції.

Плакса Андрій Володимирович

Майстер виробничого навчання з професії: Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтер з обслуговування підстанції.
Полодюк Леонід Юрійович

Старший майстер

Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка).

Свінціцька Людмила Владиславівна Майстер виробничого навчання з професії: Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка).

Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

Грінчук Віра Мечиславівна

Майстер виробничого навчання з професії: Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар). Контролер целюлозно-паперового виробництва.

Машиніст гофрувального агрегата.

Рубеж Тетяна Володимирівна Викладач професійно – теоретичної підготовки з професії: Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар). Контролер целюлозно-паперового виробництва.

Машиніст гофрувального агрегата.

 

 

Робота методичної комісії за березень місяць 2023-2024 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:
 • Впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій.
 1. Організація та проведення роботи по профорієнтаційним заходах.
 2. Проведення підготовки до обласного конкурсу з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
 3. Робота з підприємствами з метою надання робочих місць учням випускних груп.

 

Робота методичної комісії за лютий місяць 2023-2024 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.

1.2 Про умови праці на підприємствах і в організаціях, де учні проходитимуть виробничу практику.

 1. Обговорення організації та проведення профорієнтаційної роботи.
 2. Проведення поетапної атестації у групі № 24.

Робота методичної комісії за січень місяць 2023-2024 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд та обговорення навчально – плануючої документації членів методкомісії на ІІ семестр.

1.2 Розгляд програмної документації на проходження виробничої практики у групі № 24.

 1. Проведена робота по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.
 2. Проведена робота методичної комісії з вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.

Звіт про роботу методичної комісії за І семестр 2023-2024 навчальний рік.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами

1.2 Обмін досвідом «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес – надійний шлях забезпечення якості знань здобувачів освіти».

1.3 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.

1.4 Аналіз рівня досягнень учнів та відвідування уроків у І семестрі 2023 -2024 навчального року.

 1. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій методичної комісії
 2. Робота по оновленню комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.
 3. Робота методичної комісії з вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.

 

Робота методичної комісії за листопад місяць 2023-2024 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.

1.2 Вивчення системи роботи майстра виробничого навчання  Богуша І.Л.

 1. Робота по оновленню комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.
 2. Організація проходження виробничої практики у групі № 21.

Робота методичної комісії за жовтень місяць 2023-2024 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

 

1.1 Ознайомлення членів методичної комісії по змінах у навчально-плануючій документації.

1.2 Ознайомлення членів методичної комісії з новим Положенням про атестацію педагогічних працівників.

1.3 Інформація про обласний семінар з професій паперового виробництва.

 

 1. Робота по налагодженню зв’язків з організаціями і підприємствами з метою вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп для проходження виробничої практики.

 

 1. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій методичної комісії.

Робота методичної комісії за вересень місяць 2023-2024 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:
1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими
нормативними документами.
1.2 Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок.
1.3 Ознайомлення з нормативними документами щодо організації
навчального процесу в умовах військового стану.
1.4 Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку.
2. Розробка та впровадження регіонального компоненту в навчальні плани та
програми.
3. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій
методичної комісії.

Робота методичної комісії за 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами.

1.2 Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок.

1.3 Ознайомлення з нормативними документами щодо організації навчального процесу в умовах карантину та військового стану.

1.4 Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку.

1.5 Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників центру у 2022-2023 навчальному році.

1.6 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії

1.8 Обмін досвідом. Вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.

1.9 Обговорення організації проведення профорієнтаційної роботи.

1.10 Актуальна тема. Про умови праці на підприємствах і в організаціях, де учні проходитимуть виробничу практику.

1.11 Обмін досвідом «Впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій».

1.12 Обмін досвідом: «Шляхи ліквідації прогалин в знаннях, вміннях і навичках учнів, попередження неуспішності».

1.13 Обмін досвідом: Обладнання та оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень.

1.14 Аналіз виконання навчальних планів та програм.

 1. Підготовка та участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

 1. Організація проведення державної кваліфікаційної атестації.

Робота методичної комісії за травень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Організація проведення виробничої практики в групах № 14, 21, 25 та 35. Розгляд програмної документації.

 1. Поповнення обладнання та оснащення навчальних кабінетів, виробничих майстерень та лабораторій.
 2. Підготовка та участь в обласному конкурсі фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування».

Робота методичної комісії за квітень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Форми і методи технічного мислення учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання.

1.2 Обговорення та розгляд програм виробничої практики в групах № 14, 25 та 35.

 1. Проведена робота по розробці інструкцій з охорони праці професій методичної комісії.
 2. Проведено роботу по створенню інтерактивних профорієнтаційних плакатів.
 3. Проведена робота по розробці та виготовленню демонстраційного тренажера для участі в обласній виставці технічної творчості.

Робота методичної комісії за березень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Участь педагогів в експериментально – дослідницькій роботі.

1.2 Робота членів методичної комісії з вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду.

 1. Організація проведення атестації педагогічних працівників методичної комісії.
 2. Проведена робота по організації профорієнтаційної роботи на наступний навчальний рік.
 3. Проведення поетапної атестації в групі № 21.

Робота методичної комісії за лютий місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Обмін досвідом. Вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду.

 1. Організація та проведення профорієнтаційної роботи на наступний навчальний рік.
 2. Актуальна тема. Про умови праці на підприємствах, де учні проходитимуть виробничу практику
 3. Організація стажування педагогічних працівників методичної комісії на підприємствах.

Робота методичної комісії за січень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд та обговорення навчально – плануючої документації членів методичної комісії на ІІ семестр.

 1. Проведення анкетування для педагогів, що атестуються. Оцінювання власної професійної діяльності.
 2. Оновлення комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.
 3. Організація проходження виробничої практики у групі № 21.

Робота методичної комісії за грудень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Аналіз рівня досягнень учнів та відвідування уроків у І семестрі

2022 -2023 навчального року.

1.2 Вивчення системи роботи викладача професійно-теоретичної

підготовки  Рубеж Т.В.

 1. Робота над оновленням комплексних контрольних завдань

з  професій методичної комісії.

 1. Обмін досвідом: Обладнання та оснащення навчальних

кабінетів та виробничих майстерень.

Робота методичної комісії за листопад місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.

1.2 Вивчення системи роботи майстра виробничого навчання  Богуша І.Л.

 1. Робота по налагодженню зв’язків з організаціями і підприємствами з метою вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп для проходження виробничої практики.
 2. Робота методичної комісії з вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.

Робота методичної комісії за жовтень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Обмін досвідом «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес – надійний шлях забезпечення якості знань учнів».

1.2 Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2022-2023 навчальному році.

 1. Робота по оновленню комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.
 2. Робота по налагодженню зв’язків з організаціями і підприємствами з метою вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп для проходження виробничої практики.
 3. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій методичної комісії.

Робота методичної комісії за вересень місяць 2022-2023 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами

1.2 Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок

1.3 Ознайомлення з нормативними документами щодо організації навчального процесу в умовах карантину та військового стану.

1.4 Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку.

 1. Розробка та впровадження регіонального компоненту в навчальні плани та програми.
 2. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій методичної комісії.

Робота методичної комісії за ІІ семестр 2021-2022 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами

1.2 Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку.

1.3 Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2020-2021 навчальному році.

1.4 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.

1.5 Проведення анкетування для педагогів, що атестуються. Оцінювання власної професійної діяльності.

1.6 Обговорення організації проведення профорієнтаційної роботи.

1.7 Обмін досвідом «Впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій».

1.8 Актуальна тема. Форми і методи розвитку технічного мислення учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання.

1.9 Обмін досвідом: Обладнання та оснащення навчальних кабінетів та виробничих майстерень

1.10 Аналіз виконання навчальних планів та програм

Звіт про роботу методичної комісії  за навчальний рік.

 1. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій методичної комісії
 2. Робота по налагодженню зв’язків з організаціями і підприємствами з метою вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп для проходження виробничої практики.
 3. Робота по проведенню тижня професійної (професійно-технічної) світи.
 4. Аналіз стану КМЗ кабінетів та розробка рекомендацій щодо його поліпшення
 5. Робота методичної комісії з вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду.
 6. Моніторинг якості знань учнів за навчальний рік.

Робота методичної комісії за червень місяць 2021-2022 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Аналіз виконання навчальних планів та програм

1.2 Звіт про роботу методичної комісії  за навчальний рік.

 1. Моніторинг якості знань учнів за навчальний рік
 2. Організація та проведення державної кваліфікаційної атестації в групах методичної комісії № 24, 31, 34.

 

Робота методичної комісії за травень місяць 2021-2022 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Обмін досвідом: «Шляхи ліквідації прогалин в знаннях, вміннях і навичках учнів під час дистанційної форми навчання».

 1. Участь в «Єдиному методичному дні», проведеному НМЦ ПТО ПК , з актуальних питань організації освітнього процесу в режимі он-лайн.
 2. Організація та проведення виробничої практики груп методичної комісії

№ 15, 24, 31, 34, 11.

Робота методичної комісії за квітень місяць 2021-2022 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Актуальна тема. Форми і методи розвитку технічного мислення учнів на уроках теоретичного та виробничого навчання при використанні дистанційної форми навчання.

1.2 Організація проходження виробничої практики в групах під час дистанційного навчання.

 

 1. Проведено аналіз стану КМЗ кабінетів майстерень та лабораторій. Розробка рекомендацій щодо його поліпшення.

 

 

Робота методичної комісії за березень місяць 2021-2022 н. р.

 1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Організація роботи по участі педагогів в експериментально – дослідницькій роботі.

1.2 Обмін досвідом «Впровадження в практику роботи сучасних педагогічних технологій».

 1. Проведено роботу по організації атестації педагогічних працівників.
 2. Проведено роботу по організації дистанційного навчання з використання сучасних електронних освітніх ресурсів.

Робота методичної комісії за лютий місяць 2021-2022 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Вивчення, узагальнення і поширення кращого педагогічного досвіду

1.2 Обговорення організації проведення профорієнтаційної роботи

2. Проведено підготовку до обласних конкурсів електротехнічних професій.

3. Обговорення організації дистанційного навчання.

Робота методичної комісії за січень місяць 2021-2022 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд та обговорення навчально – плануючої документації членів методкомісії на ІІ семестр

1.2 Обмін досвідом «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес – надійний шлях забезпечення якості знань учнів».

2. Проведення анкетування для педагогів, що атестуються. Оцінювання власної професійної діяльності.

3. Проведено підготовку до обласних конкурсів електротехнічних професій.

Звіт про роботу методичної комісії за І-й семестр 2021-2022 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:
1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими
нормативними документами
1.2 Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку.
1.3 Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ліцею
у 2020-2021 навчальному році.
1.4 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та
матеріально – технічної бази професій методичної комісії.
1.5 Аналіз рівня досягнень учнів та відвідування уроків у І семестрі 2020 –
2021 навчального року.
2. Робота по створенню навчально-плануючої документації з професій
методичної комісії
3. Робота по налагодженню зв'язків з організаціями і підприємствами з метою
вивчення можливостей надання робочих місць учням випускних груп для
проходження виробничої практики.
4. Робота по проведенню тижня професійної (професійно-технічної) світи.

Робота методичної комісії за листопад місяць 2021-2022 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд та обговорення плану робіт по модернізації навчальної та матеріально – технічної бази професій методичної комісії.

1.2 Обмін досвідом «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес – надійний шлях забезпечення якості знань учнів».

2. Робота по проведенню тижня професійної (професійно-технічної) світи.

 

3. Організація проведення поетапної атестації у групі № 24.

Робота методичної комісії за жовтень місяць 2021-2022 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Обмін досвідом «Впровадження інформаційних технологій у навчально-виробничий процес – надійний шлях забезпечення якості знань учнів».

1.2 Про організацію і проведення атестації педагогічних працівників ліцею у 2021-2022  навчальному році.

1.3 Організація проходження виробничої практики у групі № 24.

2. Робота по оновленню комплексно-методичного забезпечення професій методичної комісії.

3. Організація та проведення екскурсії у групі № 15 на ТОВ «Понінківська КПФ – Україна»

 

Робота методичної комісії за вересень місяць 2021-2022 н. р.

1. Проведено засідання методичної комісії з порядком денним:

1.1 Розгляд програмної документації та ознайомлення з новими нормативними документами.

1.2 Обговорення тематики відкритих уроків та методичних розробок.

1.3 Ознайомлення з нормативними документами щодо організації навчального процесу в умовах карантину.

1.4 Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку.

2. Робота по створенню НПД професій:

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

7244. Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації.

8143. Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар).

8143. Машиніст гофрувального агрегата.