Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професій громадського харчування

Основні завдання методичної комісії.

       “Підвищення якості навчально-виховного процесу.”

 

       Склад методичної комісії

професій громадського харчування

 1. Багінська Вікторія Йосипівна – майстер виробничого навчання;
 2. Маникіна Тетяна  Миколаївна – майстер виробничого навчання;
 3. Одюшина Лілія Валентинівна – викладач професійно-теоретичної підготовки;
 4. Сочинська Ірина Валентинівна – майстер виробничого навчання.
 5. Крижановська Юлія Володимирівна – майстер виробничого навчання.

Проблема над якою працює методична комісія

«Вибір форм і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів» 

Робота методичної комісії за квітень 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії 19 квітня 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та затвердження переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії «Офіціант» 3 розряду, 32 група
 2. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професії «Офіціант» 3 розряду, 32 група.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Проведення взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів
 5. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно -теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії 21 березня 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.
 2. Обговорення методичної проблеми на тему: «Шляхи усунення прогалин у знаннях учнів».
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Про роботу педагогічних працівників   над  індивідуальною  методичною  темою.
 5. Проведення предметного тижня професій.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  теоретичного   та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за лютий 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії 22 лютого 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Звіти викладачів щодо оновлення та поповнення тематичних та поурочних папок.
 2. Обговорення підготовлених матеріалів для методичних розробок майстрів виробничого навчання.
 3. Робота над комплексно-методичним забезпеченням предметів.
 4. Шляхи підвищення якості проведення уроків теоретичного навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

 

Робота методичної комісії за січень 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії 29 січня 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд і погодження переліків та планів виробничого навчання на другий семестр 2023-2024 навчального року.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Робота педагогічних працівників над  індивідуальною  методичною  темою.
 4. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

  Аналіз роботи методичної комісії за І-й семестр 2023-2024 н.р.

Методична комісія працювала над методичною темою: “Вибір форм і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів”.

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались нові форми освітнього процесу.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки: «Приготування салатів і холодних закусок з м’яса» (Сочинська І.В.), «Декантування вина» (Маникіна Т.М.), «Механічна кулінарна обробка овочів, грибів» (Крижанівська Ю.В.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Впровадження інноваційних технологій як засобу розвитку інтересів учнів до виробничого навчання» –Маникіна Т.М., «Розвиток професійної компетентності педагога» – Одюшина Л.В., «Удосконалення методики проведення уроку виробничого навчання» – Сочинська І.В.

Проведено засідання круглого столу «Ефективність використання інноваційних методів на уроках виробничого навчання», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групи 32  з професії «Кухар. Офіціант».

В кінці І семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до ІІ семестру 2023-2024 навчального року.

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшина Л.В. і майстер виробничого навчання Крижановська Ю.В.  отримали сертитфікати форуму «Жива Українська Кухня».

Підведено підсумків роботи методичної комісії за І семестр 2023-2024 навчального року.

Робота методичної комісії за грудень 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії 28 грудня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 2. Підведення підсумків роботи за перший семестр.
 3. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів за результатами моніторингових контрольних робіт.
 4. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за листопад 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії  24 листопада 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та затвердження переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії «Кухар» 4 розряду, 22 група
 2. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професії «Кухар» 4 розряду, 22 група.
 3. Обговорення результатів проведення поетапної атестації в групі 32.
 4. Проведення взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів.
 5. Проведення анкетування майстрів виробничого навчання для визначення рейтингу серед членів методичної комісії.
 6. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Поетапна атестація учнів групи №32. 

24 листопада 2023 року, відповідно до навчального плану, з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено поетапну атестацію учнів групи № 32, які навчаються за професією «Кухар».

На поетапній атестації учні представили свої письмові атестаційні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов.

Поетапна атестація пройшла успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом поетапної атестації учням було присвоєно відповідні розряди.

Робота методичної комісії за жовтень 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії  19 жовтня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Вивчення наказів, положень, з навчально – методичної роботи, обговорення заходів для їх реалізації
 2. Розробка завдань для проведення поетапної атестації
 3. Надання методичної допомоги членам комісії.
 4. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація роботи з обміну досвідом викладачів

Робота методичної комісії за вересень 2023-2024 н.р. 

На засіданні методичної комісії 20 вересня 2023 року було розглянуто і
обговорено наступні питання порядку денного:
1. Розгляд та погодження плану роботи методичної комісії на навчальний рік.
2. Погодження поурочно-тематичних і модульно-поурочних планів, переліків
навчально – виробничих робіт на 2023 – 2024 навчальний рік.
3. Затвердження тем методичних розробок та графіка проведення відкритих
уроків.
4. Розгляд та затвердження переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії
«Кухар» 4 розряду, 32 група
5. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професії «Кухар» 4
розряду, 32 група.
6. Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку на 2023-2024 н.р.
7. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації змішаної
форми навчання.
8. Розгляд інструкцій щодо ведення ділової документації.
9. Ознайомлення з Положенням про атестацію педагогічних працівників.

Робота між засіданнями
1. Надання методичної допомоги членам комісії.
2. Інноваційний підхід до викладання предметів.

Звіт про роботу методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання професій громадського харчування за 2022-2023 навчальний рік

 Методична комісія працювала над методичною темою: «Вибір форм і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів».

За звітний період було проведено 11 засідань методичної комісії на яких розглядалися пропозиції з власного досвіду, обговорювалися нормативні документи, державні стандарти, навчальні плани, матеріали поетапних атестацій, актуальні питання викладання та позакласної роботи. Успішною була робота по  втіленню міжпредметних зв’язків.

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Прийняли участь в обласному семінарі для педагогічних працівників професій громадського харчування  на тему «Впровадження сучасних інноваційних виробничих технологій  при підготовці кваліфікованих робітників професій харчової промисловості».

Було прийнято участь в обласного конкурсу інтерактивних плакатів на краще представлення своєї професії серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Прибирання використаного посуду, приборів, білизни» (Багінська В.Й.), «Декантування вина» (Маникіна Т.М.), «Приготування салатів і холодних закусок з м’яса» (Сочинська І.В.). «Технологія приготування вареників з різними начинками» (Одюшина Л.В.), «Обробка бульбоплодів, коренеплодів, їх форми нарізання та кулінарне використання» (Крижановська Ю.В.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Впровадження інноваційних методів на уроках виробничого навчання», «Використання інтерактивних методів навчання на уроках теоретичного навчання», «Впровадження інтерактивних методів навчання в навчальний процес», «Впровадження мультимедійних методів на уроках виробничого навчання».

Проведено засідання круглого столу «Робота педагогів з підвищення професійної компетентності», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.
Було розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групи 12, групи 22, групи 32 з професії «Кухар. Офіціант».

Проведено аналіз проведення поетапних атестацій в групи 12, групи 22, групи 32 з професії «Кухар. Офіціант».

Розроблено  комплекти навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професії 5122 Кухар  4 розряду. 5123   Офіціант 3, 4 розряду.

Розроблено пакети комплексних кваліфікаційних завдань з професії: 5122 Кухар. 5123 Офіціант.

Було проведено моніторингове дослідження стану підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, офіціант.

В кінці навчального року проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і лабораторії до нового навчального року.

Розглянуто план роботи методичної комісії на  2023-2024 навчальний рік.

 

08 червня 2023 року, відповідно до навчального плану, з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено державну кваліфікаційну атестацію учнів групи № 32, які навчалися за професією «Кухар. Офіціант».

На ДКА випускники представили свої дипломні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов.

Захист дипломних робіт пройшов успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом ДКА учням було присвоєно відповідні розряди.

Робота методичної комісії за квітень 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  20 квітня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 2. Проведення взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів.
 3. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно -теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  21 березня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.
 2. Обговорення методичної проблеми на тему: «Шляхи усунення прогалин у знаннях учнів»
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Про роботу педагогічних працівників   над  індивідуальною  методичною  темою.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.

2. Використання  інформаційно-комунікативних технологій  на уроках  професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за лютий 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  21 лютого 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення підготовлених матеріалів для методичних розробок майстрів виробничого навчання.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Робота над комплексно-методичним забезпеченням предметів.
 4. Звіти викладачів щодо  по  оновлення та поповнення   тематичних  та поурочних  папок.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за січень 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  26 січня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд і погодження переліків виробничого навчання на другий семестр 2022-2023 навчального року.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Робота педагогічних працівників над  індивідуальною  методичною  темою.
 4. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Робота методичної комісії за грудень 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  26 грудня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Підведення підсумків роботи за перший семестр.
 2. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів за перший семестр.
 3. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.
 4. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за листопад 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  21 листопада 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів проведення поетапної атестації в групі 22.
 2. Обговорення результатів проведення поетапної атестації в групі 32.
 3. Проведення взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів.
 4. Проведення анкетування майстрів виробничого навчання для визначення рейтингу серед членів методичної комісії.
 5. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Робота методичної комісії за жовтень 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  25 жовтня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Вивчення наказів, положень, з навчально – методичної роботи, обговорення заходів для їх реалізації.
 2. Розробка завдань для проведення поетапної атестації.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація роботи з обміну досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота методичної комісії за вересень 2022-2023 н.р. 

На засіданні методичної комісії  01 вересня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та погодження плану роботи методичної комісії на навчальний рік.
 2. Погодження поурочно-тематичних і модульно-поурочних планів, переліків навчально – виробничих робіт на 2022 – 2023 навчальний рік.
 3. Розгляд та затвердження переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії «Кухар» ІІІ розряду, 22 група
 4. Затвердження тем методичних розробок та графіка проведення відкритих уроків.
 5. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професії «Кухар» ІІІ розряду, 22 група.
 6. Розгляд та затвердження переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії «Кухар» ІV розряду, 32 група
 7. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професії «Кухар» ІV розряду, 32 група.
 8. Розгляд комплекту навчально-програмної документації для підготовки кваліфікованих робітників з професії кухар; офіціант.
 9. Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку на 2022-2023 н.р.
 10. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації змішаної форми навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Інноваційний підхід до викладання  предметів.

Аналіз роботи методичної комісії за ІІ-й семестр 2021-2022 н.р.  

Методична комісія працювала над методичною темою: “Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес”.

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались такі форми освітнього процесу, як дистанційне та змішане навчання.

Під час дистанційного навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовували такі платформи як: ZOOM, Google Meet, Google Клас, Classtime, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «учень-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Приготування салатів і холодних закусок з м’яса» (Сочинська І.В.), «Меню і прейскуранти» (Маникіна Т.М.), «Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього» (Одюшина Л.В.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Впровадження інноваційних методів навчання на уроках виробничого навчання» –Маникіна Т.М., «Розвиток професійних компетентностей здобувачів освіти на уроках виробничого навчання» – Крижанівська Ю.В., «Удосконалення методики проведення тематичного оцінювання на уроках виробничого навчання» – Сочинська І.В.

Проведено засідання круглого столу «Діяльність методичної комісії – потужний фактор педагогічного впливу на формування компетентностей креативної особистості майстра», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групп 32  з професії «Кухар. Офіціант».

В кінці ІІ семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до 2022-2023 навчального семестру.

Обговорено пропозиції щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.

Підведено підсумків роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Робота методичної комісії за червень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  17 червня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023 н.р.
 2. Обговорення підсумків виконання навчальних планів та програм.
 3. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Профорієнтаційна робота.

Робота методичної комісії за травень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  23 травня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Внесення пропозицій щодо планування роботи на 2022 – 2023 н.р. та підготовка матеріалів для перспективного планування роботи метод комісії.
 2. Обговорення новинок методичної літератури
 3. Розгляд та обговорення методичних розробок.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Профорієнтаційна робота.

Робота методичної комісії за квітень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  18 квітня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 2. Проведення взаємовідвідування уроків, позаурочних і виховних заходів.
 3. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно -теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  17 березня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.

 

 1. Обговорення методичної проблеми на тему: «Шляхи усунення прогалин у знаннях учнів».

 

 1. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

 

 1. Про роботу педагогічних працівників   над  індивідуальною  методичною  темою.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.

 

 1. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  теоретичного   та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за лютий 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  17 лютого 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Обговорення підготовлених матеріалів для методичних розробок  майстрів виробничого навчання.

2. Робота над комплексно-методичним забезпеченням предметів.

3. Звіти викладачів щодо поповнення тематичних та поурочних папок.

4. Розробка завдань для проведення поетапної атестації

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.

2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

 

Робота методичної комісії за cічень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  20 січня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Розгляд та погодження переліків і планів виробничого навчання на другий семестр 2021-2022 навчального року.

2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

3. Робота педагогічних працівників над індивідуальною методичною темою.

4. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання.

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.

2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Аналіз роботи методичної комісії за І-й семестр 2021-2022 н.р.  

Методична комісія працювала над методичною темою: “Впровадження компетентнісного підходу в освітній процес”.

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались такі форми освітнього процесу, як дистанційне та змішане навчання.

Під час дистанційного навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовували такі платформи як: ZOOM, Google Meet, Google Клас, Classtime, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «учень-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів.

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Приготування
солодких страв та напоїв» (Сочинська І.В.), «Декантування вина» (Маникіна Т.М.), «Приготування бутербродів з інноваційними елементами оформлення» (Одюшина Л.В.).