Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін

Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін

Проблема, над якою працює методична комісія:

Диференціація навчання. Пошук оптимальних варіантів.

Склад методичної комісії

Робота методичної комісії  у березні 2023-2024 навчального року

На засіданні методичної комісії розглядалися питання порядку денного:

 1. Обговорення проведеного тижня загальноосвітніх дисциплін;
 2. Обговорення методичної розробки інтерактивного уроку викладача Бадрак С.В., на тему: «Основні задачі механіки, способи їх розв’язання»;
 3. Обговорення методичної розробки викладача інформатики Світача І.С., на тему: «Електронний цифровий підпис».

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ:

 • Обговорення матеріалів до атестації викладачів;
 • Допомога молодим спеціалістам.

Робота методичної комісії  у лютому 2023-2024 навчального року

На засіданні методичної комісії 04.02.2024 року, було розглянуто питання: «Обговорення плану підготовки для проведення предметного тижня загально – освітніх дисциплін».

19.02 – 23.02.2024 року – Проведено предметний тиждень, згідно запланованого (вікторини, відкриті заходи, екскурсії та ін..).

23.02 року – Підведення підсумків роботи при проведенні предметного тижня.

Обговорення методичної розробки викладача української літератури Рибчинської О.В., на тему: «Сучасна українська література, як подих часу».

Робота методичної комісії  у січні 2023-2024 навчального року

На засіданні методичної комісії було розглянуто і обговорено наступні питання:

 • Обговорення методичної розробки викладача української мови Осадчук Н.Л., на тему: «Складні випадки правопису слів іншомовного походження»;
 • Обговорення уроків викладача Одюшина В.П., на тему: «Українська земля початку ХХ ст.».

РОБОТА МІЖ ЗАСІДАННЯМИ

 1. Надання методичної допомоги молодим спеціалістам;
 2. Консультації щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії  у грудні 2023-2024 навчального року

26-го грудня відбулося засідання методичної комісії, на якому було розглянуто такі питання:

 • Обговорення методичної розробки викладача Жмак А.А., на тему: «Екологічне виховання учнів»;
 • Обговорення уроку інформатики викладача Світач І.С., на тему: «Електронний документ, його ознаки та правовий статус. Електронний цифровий підпис»;
 • Підведення підсумків семестрової атестації учнів;
 • Підведення підсумків роботи методичної комісії за І-й семестр.

Робота з молодими спеціалістами «Оформлення семестрової документації».

Робота методичної комісії  у листопаді 2023-2024 навчального року

29-го листопада відбулось засідання методичної комісії, на якому були розглянуті наступні питання:

 1. Упровадження новітніх технологій на уроках, як засіб формування ключових компетентностей учнів. Викладач української: Рибчинська О.В.;
 2. Організація безпеки життєдіяльності учнів на уроках фізичного виховання. Викладач: Приймак В.В.
 3. Огляд новин методичної та психолого-педагогічної літератури.

Робота методичної комісії  у жовтні 2023-2024 навчального року

На засіданні методичної комісії, що відбулося 25 жовтня, було розглянуто наступні питання:

 1. Вивчення досвіду роботи викладача математики Левчук О.С., на тему: «Елементи STEM освіти при викладанні математики»;
 2. Аналіз стану КМЗ кабінетів та рекомендації щодо поліпшення;
 3. Обмін досвідом викладачів, щодо підготовки здобувачів освіти до складання іспитів в цьому навчальному році;
 4. Робота з молодими спеціалістами «Обговорення методів роботи проведення уроків різних типів».

Робота методичної комісії  у вересні 2023-2024 навчального року

На засіданні методичної комісії розглядалися наступні питання:

 1. Розгляд та обговорення індивідуальних планів професійного розвитку викладачів;
 2. обговорення основних аспектів застосовування нового Положення про атестацію педагогічних працівників;
 3. обговорення та обмін досвідом серед викладачів різних методів роботи з учнями при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки;
 4. рекомендації щодо поліпшення стану КМЗ навчальних кабінетів.

  

Робота методичної комісії  за 2022-2023 навчальний рік

Впродовж другого семестру на засіданнях методичної комісії розглядалися питання:

– Обговорення методичних розробок викладачів Рибчинської О. В. на тему «Використання інтерактивних форм на уроках української мови та літератури»; Осадчук Н. Л. викладача української мови на тему «Інноваційний підхід у вивченні мови»

– Обговорення відкритих уроків,проведених викладачами Одюшин В. П. на тему «Українська земля на початку ХХ століття» та Грабовської Л. В. на тему «Земельні закономірності географічної оболонки»

– Підведено підсумки роботи методичної комісії за I семестр

(обговорення в січні) та за II другий семестр навчального року

– Оновлення та оформлення документації в кабінетах, рекомендації щодо проведення уроків (робота з молодими спеціалістами)

– Обговорення різних методів роботи з учнями при підготовці до конкурсів

– Обговорення успішності учнів за навчальний рік

– Обговорення тем вебінарів, в яких брали участь педагоги нашої метод комісії

– Обговорення результатів конкурсів обласних та Всеукраїнських конкурсів ( маємо призові місця)

– Обговорення підсумків обласного конкурсу на кращий освітній контент здобули дипломи II і III ступеня

– У поточному місяці 14 червня було проведено методичний марафон в Центрі на актуальну тему « Робота педагогічного колективу над створенням засобів навчання »

Робота методичної комісії  у травні 2022-2023 навчального року

1.Обговорення відкритого уроку викладача Грабовської Л. В.

на тему «Загальні закономірності географічної оболонки»

2.Обговорення методичної розробки викладача Одюшина В. П.

на тему «Утвердження Незалежності України»

3.Обговорення методичної розробки викладача Рибчинської О. В.

на тему «Використання Googl Форм на уроках української мови»

Робота з молодими спеціалістами та підготовка матеріалів для підсумкового оцінювання.

Робота методичної комісії  у січні 2022-2023 навчального року

25 січня відбулося засідання методичної комісії, на якому розглядалися наступні питання:

 • обговорення методичної розробки викладача української мови Осадчук Н.Л., на тему: «Інноваційний підхід у вивченні мови»;
 • підсумки роботи методичної комісії за І семестр навчального року та підготовка до педагогічної ради;
 • оновлення та оформлення документації в кабінетах (роботи з молодими спеціалістами);
 • обговорення відкритого уроку викладача Одюшин В.П., на тему «Українська земля на початку ХХ століття».

Робота методичної комісії  у грудні та за І-й семестр 2022-2023 навчального року

 1. На засіданні методичної комісії розглядалися та затверджувалися плани кабінетів та предметних гуртків;
 2. Було проведено аналіз перспективно-тематичних планів;
 3. Розглядалися та затверджувалися індивідуальні плани педагогів;
 4. Вивчався досвід роботи викладачів на заплановані теми Дорофійчук О.В., Левчук О.С., Рибчинської О.В., Радковської Т.Г.;
 5. Проводився аналіз стану КМЗ;
 6. Обговорювалися використання різних методів роботи з учнями;
 7. Проводилися розробки завдань для підготовки учнів до ЗНО;
 8. Обговорювалися методичні розробки викладачів Багінської Н.Г., Станіслава Т.Г., Жмак А.А.;
 9. У листопаді було проведено «День української писемності та мови» викладачами української мови;
 10. Члени методичної комісії брали участь в проведених обласних та Всеукраїнських вебінарів на різні актуальні теми;
 11. Учениця 22-ої групи Савчук А. здобула 1 місце в обласному конкурсі, яку підготувала викладач української мови Осадчук Н.Л.;
 12. Постійно проводилася робота з молодими спеціалістами на теми «Сучасний урок», «Підсумкове оцінювання учнів».
 13. На підсумковому засіданні було обговорено роботу комісії за 1 семестр та оцінювання учнів.

Робота методичної комісії  у листопаді 2022-2023 навчального року

Відбулося засідання методичної комісії, на якому було розгляну топитання, що заплановані в цьому місяці:

 • Вивчення досвіду роботи викладача української мови Рибчинської О.В. «Веб квести на уроках української мови»;
 • Організація роботи по вивченню нових технологій навчання, обговорення методичної роботи Багінської Н.Г.;
 • Обговорення відкритого уроку викладача Радковської Т.Г., на тему: «Радіо та телебачення»;
 • Проведено та обговорено день української писемності та мови викладачами української мови.

Робота методичної комісії  у жовтні 2022-2023 навчального року

 

24-го жовтня 2022 року відбулось засідання методичної комісії, на якому розглядалися наступні питання:

 • Вивчення досвіду роботи Левчук О.С. «Розвиток інформаційно-цифрових компетентностей та математичної грамотності учнів»;
 • Аналіз стану КМЗ кабінетів та розробка рекомендацій щодо поліпшення;
 • Обговорення різних методів роботи з учнями;
 • Розробка завдань для підготовки учнів до ЗНО.

 

Робота методичної комісії  у вересні 2022-2023 навчального року

         Було проведено засідання методичної комісії. Розглядалися наступні питання:

 1. Розгляд та затвердження планів кабінетів та предметних гуртків;
 2. Аналіз перспективно-тематичних планів та внесення коректив;
 3. Розглянуто і затверджено індивідуальні плани педагогів на 2022-2023 н.р.;
 4. Вивчався досвід роботи викладача Дорофійчука О.В., на тему: «Ознайомлення і вивчання техніки бігу на короткій дистанції на уроках фізичної культури».

Робота методичної комісії  у червні 2021-2022 навчального року

Засідання методичної комісії було проведено 29-го червня, де розглядалися наступні питання:

 • Обмін досвідом викладачів загальноосвітніх дисциплін при річному оцінюванні учнів в режимі онлайн;
 • Обговорення методичних розробок відкритих уроків викладачів Одюшина В.П. та Станіслава Т.Г.;
 • Обговорювалися підсумки роботи методичної комісії за навчальний рік;
 • Було обговорено матеріали обласних вебінарів з «Технології» і суспільно-гуманітарних предметів;
 • Складання перспективного плану роботи на наступний навчальний рік.

Робота методичної комісії  у квітні 2021-2022 навчального року

Засідання методичної комісії було проведено 28-го квітня 2022 року, на якому розглядалися наступні питання:

 • Організація методичної комісії в період воєнного стану. Ознайомлення з наказом №01-38/80 від 22 березня 2022 року;
 • Ознайомлення з новоухваленими освітніми документами;
 • Аналіз якості освітнього процесу, на підставі визначених критеріїв, щодо покращення ефективності навчання.

Робота методичної комісії  у березні 2021-2022 навчального року

На засіданні методичної комісії 25-го березня розглядалися наступні питання:

 1. Обговорення ефективних форм і методів проведення дистанційного навчання;
 2. Методи і прийоми роботи з учнями в умовах дистанційного навчання з досвіду роботи викладачів загальноосвітніх предметів;
 3. Обговорення матеріалів викладачів, що атестуються в цьому навчальному році.

Робота методичної комісії  у лютому 2021-2022 навчального року

24-го лютого 2022 р. відбулося засідання методичної комісії, на якому було розглянуто наступні питання:

 1. Обмін досвідом серед викладачів з питання «Підготовка учнів випускників до складання ЗНО в цьому навчальному році».
 2. Обговорення методичної розробки викладача Радковської Т.Г., на тему: «Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови, за допомогою сучасних освітніх технологій».

Участь у міжрегіональному круглому столі на тему: «Сучасні методики проведення уроків з «Математики» і «Природознавства».

Робота методичної комісії  у січні 2021-2022 навчального року

24-го січня 2022 року відбулося засідання комісії, де було розглянуто наступні питання:

 1. Обговорення підсумків роботи методичної комісії за І семестр;
 2. Обговорення успішності учнів за І семестр;
 3. Обговорення методичних розробок викладачів та обмін досвідом, на тему «Підготовка учнів випускників до складання ЗНО в цьому навчальному році;
 4. Обговорення відкритого уроку викладача Одюшина В.П., на тему: «Українська земля на початку ХХ ст..»

Робота методичної комісії  за І-й семестр 2021-2022 навчального року

Методична комісія працювала в І семестрі постійно, а також виконувала заплановані заходи на навчальний семестр. Регулярно проводилися засідання методичної комісії, де розглядалися питання:

 1. Ознайомлення членів методичної комісії з постановою МОЗ України №9 від 26.08.2021р.
 2. Було розглянуто та обговорено пани роботи комісії, кабінетів та проведено аналіз поурочно-тематичних планів.
 3. Обмін досвідом серед викладачів з питань, запланованих в роботі методичної комісії, а саме: створення комплексно-методичного забезпечення у форматі електронних напрацювань тощо.
 4. Обмін досвідом серед викладачів щодо підготовки учнів до ЗНО.
 5. Вивчався досвід роботи викладача Жмак А.А. з екологічного виховання учнів та обговорювався Всеукраїнський вебінар з екології, який був проведений у жовтні.
 6. Підготовка матеріалів та участь в обласному конкурсі «Педагогічні ідеї і знахідки» та конкурсу блогів викладачів.
 • Члени методичної комісії брали участь у заходах, присвячених до дня Української писемності;
 • Викладачі методичної комісії Левчук О.С. та Жмак А.А. брали участь у створенні і роботі обласної творчої групи викладачів (завдання вебінарів, які проводилися 10 та 17 листопада.

Робота методичної комісії  у грудні 2021-2022 навчального року

На засіданні методичної комісії, яка була проведена 29 грудня, були обговорені питання:

 1. Підведення підсумків семестрової атестації учнів.
 2. Обговорення проведення роботи навчального контенту з математики та біолого-екологічного модуля.

Робота методичної комісії  у листопаді 2021-2022 навчального року

 1. Члени методичної комісії взяли участь у заходах, присвячених до Дня Української писемності «Мово рідна» – написання радіо диктанту.
 2. На засіданні методичної комісії 25 листопада розглядались наступні питання: 1) підготовка та участь членів методичної комісії в конкурсах блогів викладачів та конкурсі «Педагогічні ідеї і знахідки»; 2) веб-квести на уроках української мови та літератури з досвіду роботи викладачів Осадчук Н.Л і Рибчинської О.В.; 3) робота з молодими спеціалістами «Сучасний урок»; 4) Участь викладача математики Левчук О.С. та біолого-екологічного модуля Жмак А.А. в створенні і роботі обласної творчої групи викладачів 17 листопада (вебінар).

Робота методичної комісії  у жовтні 2021-2022 навчального року

На засіданні методичної комісії розглядалися питання:

 1. Вивчення досвіду роботи викладача Жмак А.А. з екологічного виховання учнів;
 2. Аналіз стану КМЗ кабінетів та рекомендації щодо його поліпшення;
 3. Розробка завдань для підготовки учнів до ЗНО;
 4. Обговорення конкурсу «Педагогічні ідеї і знахідки» у навчальному закладі серед викладачів з/о дисциплін;
 5. Обговорення Всеукраїнського вебінару з екології.

Робота методичної комісії  у вересні 2021-2022 навчального року

На засіданні методичної комісії з/о дисциплін було розглянуто і обговорено наступні питання:

 1. Ознайомлення з постановою МОЗ України №9 від 26.08.2021 р.;
 2. Розгляд та обговорення плану роботи комісії на 2021-2022 н. рік;
 3. Розгляд і затвердження планів кабінетів та предметних гуртків;
 4. Аналіз поурочно – тематичних планів та внесення коректив;
 5. Розгляд та затвердження індивідуальних планів педагогів на 2021-2022 навчальний рік;
 6. Матеріали екологічного напрямку педагогів та розміщення їх на сайті навчального закладу в рубриці «Екологічна освіта».

Робота методичної комісії  загальноосвітніх дисциплін за 2-й семестр 2020-2021 навчального року

 1. Методична комісія працювала в II семестрі згідно плану.
 2. На початку II семестру на засіданнях методичної комісії розглядалися питання проведення предметного тижня, підготовка учнів до складання ЗНО.
 3. На засіданнях розглядалися питання різного плану, а саме обмін досвідом серед викладачів, обговорення методичних розробок,  створених викладачами. Проводились консультації  оволодіння викладачами нових технологій для проведення дистанційних уроків.

Неодноразово обговорювались питання створення комплексно – методичного забезпечення у новому форматі електронних напрацювань. Згідно плану роботи було обговорено  плануючу документацію, було внесено корективи. Викладачі методичної комісії  брали участь у проведенні обласних вебінарів, презентували свої напрацювання при створенні електронних посібників.

Було розглянуто матеріали та напрацювання педагогів, що атестувалися в цьому н. році та оголошено результати атестації.

Робота методичної комісії  у червні 2020-2021 навчального року

22. 06 .2021 р.  було проведено засідання методичної комісії, розглядалися наступні питання:

1. Підведення підсумків  роботи методичної комісії в цьому н. році.

2. Обговорення успішності учнів за II семестр.

3. Складення перспективного плану на наступний навчальний рік.

Робота між засіданнями:

Надання методичної допомоги молодим педагогам при оформленні звітності за минулий навчальний рік.