Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій.

Методична комісія будівельних професій

Склад комісії:

1. Бадрак Андрій Оліянович – майстер виробничого навчання;

2. Одюшин Вячеслав Петрович – викладач професійно-теоретичної підготовки;         

3. Ярошенко Сергій Дмитрович – майстер виробничого навчання;

4. Андрушко Ігор Олександрович – майстер виробничого навчання;

5. Сідорський Віталій Леонідович – майстер виробничого навчання.

 Проблема, над якою працює методична комісія будівельних професій:

« Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання»

Робота методичної комісії за квітень 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 20 квітня 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1.Обговорення матеріалів обласного конкурсу на кращий освітній контент.

 1. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання.

5.Підвищення фахової та методичної  майстерності  викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно -теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 22 березня 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 2. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.
 3. Проведення діагностичного анкетування серед майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  теоретичного   та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за лютий 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 19 лютого 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі № 27, професія «Столяр будівельний».
 2. Обговорення інноваційних методів ведення уроків теоретичного навчання.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Проведення діагностичного анкетування серед викладачів професійно-теоретичної підготовки.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Поетапна атестація учнів групи №27

14 лютого 2024 року, відповідно до навчального плану, з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено поетапну атестацію учнів групи № 27, які навчаються за професією «Столяр будівельний».

На поетапній атестації учні представили свої письмові атестаційні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов.

Поетапна атестація пройшла успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом поетапної атестації учням було присвоєно відповідні розряди.

Робота методичної комісії за січень 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 30 січня 2024 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Затвердження переліків виробничого навчання на другий семестр.
 2. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, 4 розряду, 27 група.
 5. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії столяр будівельний 4 розряду, 27 група.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Аналіз роботи методичної комісії за І семестр 2023-2024 навчального року

Методична комісія працювала над методичною темою: «Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання».

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.
Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
Модуль СБ-4.2. Виготовлення та складання столярно-будівельних виробів «Виготовлення дверного блоку щитової конструкції» (Ярошенко С.Д.), Модуль МГК-4.1. Монтаж плоских підвісних стель “Закріплення на підвісах або анкерних елементах основних профілів” (Бадрак А.О.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Методи виробничого навчання» – Сідорський В.Л., «Роль викладача професійно-теортичної підготовки та особливості організації навчального процесу» – Одюшин В.П., «Взаємозв’язок професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» – Бадрак А.О.

Проведено засідання круглого столу «Використання новітніх технологій під час проведення уроків виробничого навчання», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групи 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшин В.П. отримав сертифікати ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професійне становлення особистості: проблеми та перспективи» та сертифікат слухача курсу «Розроблення професійних стандартів».

Майстри виробьничого навчання Андрушко І.О. та Сідорський В.Л. взяли участь у семінарі для педагогічних працівників ЗПО професій будівництва та паперового виробництва на тему «Сучасні тенденції забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників професій будівництва та паперового виробництва».

В кінці І семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до ІІ навчального семестру.

Розглянуто план роботи методичної комісії на ІІ семестр 2023-2024 навчального року.

Робота методичної комісії за грудень 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 21 грудня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №37, професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
 2. Підведення підсумків роботи за перший семестр.
 3. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів за результатами моніторингових контрольних робіт.
 4. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за листопад 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 20 листопада 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методики ведення уроків виробничого навчання.
 2. Розробка завдань для проведення поетапної атестації.
 3. Корекція планів самоосвітньої роботи.
 4. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Поетапна атестація учнів групи №37

23 листопада 2023 року, відповідно до навчального плану, з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено поетапну атестацію учнів групи № 37, які навчаються за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

На поетапній атестації учні представили свої письмові атестаційні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов.

Поетапна атестація пройшла успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом поетапної атестації учням було присвоєно відповідні розряди.

   

Робота методичної комісії за жовтень 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 19 жовтня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення стану та організація роботи по забезпеченню комплексно-методичного забезпечення професії.
 2. Вдосконалення методики проведення уроків виробничого навчання.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Обговорення здійснення міжпредметних зв’язків на уроках виробничого навчання

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація роботи з обміну досвідом викладачів

Робота методичної комісії за вересень 2023-2024 н.р.

На засіданні методичної комісії 19 вересня 2023 року було розглянуто і
обговорено наступні питання порядку денного:
1. Розгляд та затвердження плану роботи методичної комісії на 2023-2024
навчальний рік.
2. Погодження поурочно-тематичних і модульно-поурочних планів, переліків
навчально-виробничих робіт на 2023 – 2024 навчальний рік.
3. Розгляд програми виробничого навчання з професії монтажник
гіпсокартонних конструкцій, 3 розряду, 37 група.
4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку
пробних кваліфікаційних робіт з професії монтажник гіпсокартонних
конструкцій 3 розряду, 37 група.
5. Розгляд інструкцій щодо ведення ділової документації.
6. Корекція планів самоосвітньої роботи.
7. Затвердження тем методичних розробок та графіка проведення відкритих
уроків.
8. Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку на 2023-2024 н.р.
9. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації змішаної
форми навчання.
10. Ознайомлення з Положенням про атестацію педагогічних працівників.

Робота між засіданнями
1. Надання методичної допомоги членам комісії.
2. Інноваційний підхід до викладання предметів.

Звіт про роботу методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання будівельних професій за 2022-2023 навчальний рік

 Методична комісія працювала над методичною темою: «Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання»».

За 2022-2023 навчального року було проведено 11 засідань методичної комісії, на яких розглядалися питання вдосконалення та покращення  організації методичної роботи будівельних професій. Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.
На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Прийняли участь в обласному семінарі педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на тему «Створення сучасного освітнього середовища для підготовки кваліфікованих робітників професій будівництва та паперового виробництва».

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:

«Шрифти. Типи шрифтів. Розбивка літер в блоці і рядку» (Романюк М.Є.)

«Технологія улаштування каркасу перегородки W116» (Одюшин В.П.)

«Виготовлення табурета» (Ярошенко С.Д.)

«Виготовлення дверного блоку щитової конструкції» (Бадрак А.О.)

Підготовлені членами комісії доповіді: «Інноваційні підходи до викладання предметів професійно-теоретичної підготовки» – Романюк М.Є., «Роль майстра виробничого навчання та особливості організації навчального процесу» – Одюшин В.П., «Інноваційні технології в професійному навчанні» – Андрушко І.О., «Міжпредметні зв’язки виробничого й теоретичного навчання» – Бадрак А.О., «Удосконалення змісту, форм і методів навчання» – Ярошенко С.Д.

Проведено засідання круглого столу «Шляхи удосконалення практичної підготовки учнів з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Було розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групи 17, групи 27, групи 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Проведено аналіз проведення поетапних атестацій в групі 17, групі 27, групі 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

В кінці навчального року проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і лабораторії до нового навчального року.
Було проведено моніторингове дослідження стану підготовки кваліфікованих робітників з професії столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій.

Розглянуто план роботи методичної комісії на 2023-2024 навчальний рік.

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшин Вячеслав був членом робочої групи з розробки державного стандарту з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

Було прийнято участь:

– в обласного конкурсу інтерактивних плакатів на краще представлення своєї професії серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

– «ТЕХНО-АРТ – галерея» (Виставка-конкурс) науково-технічної творчості  серед здобувачів освіти  закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

15 червня 2023 року, відповідно до навчального плану, з метою визначення рівня знань, умінь та навичок, отриманих учнями під час навчання та ступеню оволодіння професією, було проведено державну кваліфікаційну атестацію учнів групи № 37, які навчалися за професією «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

На ДКА випускники представили свої дипломні роботи. В них відображені питання, які дали можливість проконтролювати уміння учнів застосовувати на практиці теоретичні знання з урахуванням реальних виробничих умов.

Захист дипломних робіт пройшов успішно, учні продемонстрували високий професійний рівень. За результатом ДКА учням було присвоєно відповідні розряди.

Робота методичної комісії за квітень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  20 квітня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 2. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання.
 3. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
 4. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно -теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  21 березня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методики ведення уроків професійно-теоретичної підготовки.
 2. Обговорення інноваційних методів ведення уроків професійно-теоретичної підготовки.
 3. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.
 4. Проведення діагностичного анкетування серед майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за лютий 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  21 лютого 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №27, професія «Столяр  будівельний».
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліка.
 3. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.
 4. Проведення діагностичного анкетування серед викладачів професійно-теоретичної підготовки.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за січень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  27 січня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

Затвердження переліків виробничого навчання на другий семестр.

 1. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, 4 розряду, 27 група
 4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії столяр будівельний 4 розряду, 27 група.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Робота методичної комісії за грудень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  27 грудня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №37, професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
 2. Підведення підсумків роботи за перший семестр.
 3. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів за перший семестр.
 4. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.
 5. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за листопад 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  22 листопада  2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методики ведення уроків виробничого навчання.
 2. Розробка завдань для проведення поетапної атестації.
 3. Корекція планів самоосвітньої роботи.
 4. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Робота методичної комісії за жовтень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  19 жовтня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд програми виробничої практики з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, 3 розряду, 37 група.
 2. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду, 37 група.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація роботи з обміну досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота методичної комісії за вересень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  01 вересня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та затвердження плану роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.
 2. Погодження поурочно-тематичних і модульно-поурочних планів, переліків навчально-виробничих робіт на 2022 – 2023 навчальний рік.
 3. Розгляд програми виробничого навчання з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, 3 розряду, 37 група
 4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду, 37 група.
 5. Розгляд інструкцій щодо ведення ділової документації.
 6. Корекція планів самоосвітньої роботи.
 7. Затвердження тем методичних розробок та графіка проведення відкритих уроків
 8. Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку на 2022-2023 н.р.
 9. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації змішаної форми навчання

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.

2. Інноваційний підхід  до  викладання  предметів.

Аналіз роботи методичної комісії за ІІ семестр 2021-2022 н.р.  

Методична комісія працювала над методичною темою: «Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання».

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались такі форми освітнього процесу, як дистанційне та змішане навчання.

Під час дистанційного навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовували такі платформи як: ZOOM, Google Meet, Google Клас, Classtime, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «учень-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Монтаж металевих каркасів простих перегородок» (Андрушко І.О.), «Технологія монтажу металевих каркасів простих  перегородок (111, 112)» (Одюшин В.П.), “Монтаж простих каркасів гіпсокартонних систем” (Ярошенко С.Д.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Інноваційні технології в професійному навчанні» – Андрушко І.О., «Удосконалення змісту, форм і методів навчання» – Ярошенко С.Д., «Інноваційні підходи до викладання креслення» – Романюк М.Є..

Проведено засідання круглого столу «Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групп 17, 27 і 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

В кінці ІІ семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до 2022-2023 навчального семестру.

Обговорено пропозиції щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.

Підведено підсумків роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Робота методичної комісії за червень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  20 червня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №17, професія «Столяр будівельний».
 2. Аналіз результатів проведення державної кваліфікаційної атестації у групі №37.
 3. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.
 4. Обговорення підсумків виконання навчальних планів та програм.
 5. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Профорієнтаційна робота.

Робота методичної комісії за травень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  20 травня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, 3 розряду, 17 група
 2. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії столяр будівельний 3 розряду, 17 група.
 3. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професій монтажник гіпсокартонних конструкцій 4 розряду.
 4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професій монтажник гіпсокартонних конструкцій 4 розряду, група 37.
 5. Внесення пропозицій щодо планування роботи ліцею на 2022 – 2023 навчальний рік та підготовка матеріалів для перспективного планування роботи методичної комісії.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Профорієнтаційна робота.

Робота методичної комісії за квітень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  22 квітня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання.
 4. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
 5. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  18 березня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №27, професія «Cтоляр будівельний».
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Проведення діагностичного анкетування серед майстрів виробничого навчання.
 4. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках виробничого навчання.
 5. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  теоретичного   та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за лютий 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  18 лютого 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.

2. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.

3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

4. Розробка завдань для проведення поетапної атестації

5. Корекція планів самоосвітньої роботи.

6. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.

2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

 

Робота методичної комісії за січень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  21 січня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Затвердження переліків виробничого навчання на другий семестр.

2. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.

3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

4. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, ІV розряду, 27 група

5. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.

2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Аналіз роботи методичної комісії за І семестр 2021-2022 н.р.

Методична комісія працювала над методичною темою: «Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання».

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались такі форми освітнього процесу, як дистанційне та змішане навчання.

Під час дистанційного навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовували такі платформи як: ZOOM, Google Meet, Google Клас, Classtime, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «учень-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.
Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Види аксонометричних проекцій» (Романюк М.Є.), «Технологія монтажу металевих каркасів простих  перегородок (111, 112)» (Одюшин В.П.), “Довбання наскрізних і ненаскрізних гнізд, перпендикулярних і похилих до поверхні деталі за допомогою долота і стамески ” (Бадрак А.О.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Інноваційні підходи до викладання спеціальних дисциплін» – Романюк М.Є., «Роль майстра виробничого навчання та особливості організації навчального процесу» – Одюшин В.П., «Міжпредметні зв’язки виробничого й теоретичного навчання» – Бадрак А.О.

Проведено засідання круглого столу «Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групп 27 і 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшин В.П. нагороджений дипломом  ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу «Планета ІТ 2021» у номінації: «Електронні підручники, посібники, практикуми».

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшин В.П. та майстер виробничого навчання Бадрак А.О. прийняли участь в обласному конкурсі «Кращий блогер-2021».

В кінці І семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до ІІ навчального семестру.

Розглянуто план роботи методичної комісії на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.