Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання будівельних професій.

Методична комісія будівельних професій

Склад комісії:

1. Бадрак Андрій Оліянович – майстер виробничого навчання;

2. Одюшин Вячеслав Петрович – викладач професійно-теоретичної підготовки;         

3. Романюк Микола Євгенович – викладач професійно-теоретичної підготовки;

4. Ярошенко Сергій Дмитрович – майстер виробничого навчання;

5. Андрушко Ігор Олександрович – майстер виробничого навчання.

 Проблема, над якою працює методична комісія будівельних професій:

« Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання»

Робота методичної комісії за березень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  21 березня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методики ведення уроків професійно-теоретичної підготовки.
 2. Обговорення інноваційних методів ведення уроків професійно-теоретичної підготовки.
 3. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.
 4. Проведення діагностичного анкетування серед майстрів виробничого навчання.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за лютий 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  21 лютого 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №27, професія «Столяр  будівельний».
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліка.
 3. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.
 4. Проведення діагностичного анкетування серед викладачів професійно-теоретичної підготовки.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за січень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  27 січня 2023 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

Затвердження переліків виробничого навчання на другий семестр.

 1. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, 4 розряду, 27 група
 4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії столяр будівельний 4 розряду, 27 група.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Робота методичної комісії за грудень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  27 грудня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №37, професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».
 2. Підведення підсумків роботи за перший семестр.
 3. Порівняльний аналіз якості навчальних досягнень учнів за перший семестр.
 4. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.
 5. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

Робота методичної комісії за листопад 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  22 листопада  2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення методики ведення уроків виробничого навчання.
 2. Розробка завдань для проведення поетапної атестації.
 3. Корекція планів самоосвітньої роботи.
 4. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.
 2. Організація взаємовідвідування уроків для вивчення досвіду з комплексного використання технічних засобів, наочності та дидактичних матеріалів.

Робота методичної комісії за жовтень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  19 жовтня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд програми виробничої практики з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, 3 розряду, 37 група.
 2. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду, 37 група.
 3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 4. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Організація роботи з обміну досвідом викладачів та майстрів виробничого навчання.

Робота методичної комісії за вересень 2022-2023 н.р.

На засіданні методичної комісії  01 вересня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд та затвердження плану роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.
 2. Погодження поурочно-тематичних і модульно-поурочних планів, переліків навчально-виробничих робіт на 2022 – 2023 навчальний рік.
 3. Розгляд програми виробничого навчання з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, 3 розряду, 37 група
 4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду, 37 група.
 5. Розгляд інструкцій щодо ведення ділової документації.
 6. Корекція планів самоосвітньої роботи.
 7. Затвердження тем методичних розробок та графіка проведення відкритих уроків
 8. Розгляд індивідуальних планів професійного розвитку на 2022-2023 н.р.
 9. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації змішаної форми навчання

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.

2. Інноваційний підхід  до  викладання  предметів.

Аналіз роботи методичної комісії за ІІ семестр 2021-2022 н.р.  

Методична комісія працювала над методичною темою: «Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання».

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались такі форми освітнього процесу, як дистанційне та змішане навчання.

Під час дистанційного навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовували такі платформи як: ZOOM, Google Meet, Google Клас, Classtime, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «учень-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.

Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Монтаж металевих каркасів простих перегородок» (Андрушко І.О.), «Технологія монтажу металевих каркасів простих  перегородок (111, 112)» (Одюшин В.П.), “Монтаж простих каркасів гіпсокартонних систем” (Ярошенко С.Д.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Інноваційні технології в професійному навчанні» – Андрушко І.О., «Удосконалення змісту, форм і методів навчання» – Ярошенко С.Д., «Інноваційні підходи до викладання креслення» – Романюк М.Є..

Проведено засідання круглого столу «Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групп 17, 27 і 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

В кінці ІІ семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до 2022-2023 навчального семестру.

Обговорено пропозиції щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.

Підведено підсумків роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Робота методичної комісії за червень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  20 червня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №17, професія «Столяр будівельний».
 2. Аналіз результатів проведення державної кваліфікаційної атестації у групі №37.
 3. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичної комісії на 2022-2023 навчальний рік.
 4. Обговорення підсумків виконання навчальних планів та програм.
 5. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2021-2022 навчальний рік.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Профорієнтаційна робота.

Робота методичної комісії за травень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  20 травня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, 3 розряду, 17 група
 2. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професії столяр будівельний 3 розряду, 17 група.
 3. Розгляд та затвердження програми виробничої практики з професій монтажник гіпсокартонних конструкцій 4 розряду.
 4. Розгляд та затвердження переліку письмових атестаційних робіт та переліку пробних кваліфікаційних робіт з професій монтажник гіпсокартонних конструкцій 4 розряду, група 37.
 5. Внесення пропозицій щодо планування роботи ліцею на 2022 – 2023 навчальний рік та підготовка матеріалів для перспективного планування роботи методичної комісії.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Профорієнтаційна робота.

Робота методичної комісії за квітень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  22 квітня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Аналіз та обговорення результатів діагностичного анкетування.
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Шляхи підвищення якості проведення уроків виробничого навчання.
 4. Підвищення фахової та методичної майстерності викладачів та майстрів виробничого навчання.
 5. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Звіти про поновлення дидактичного матеріалу з предметів професійно-теоретичної підготовки та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за березень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  18 березня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

 1. Обговорення результатів поетапної атестації в групі №27, професія «Cтоляр будівельний».
 2. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.
 3. Проведення діагностичного анкетування серед майстрів виробничого навчання.
 4. Використання особистісно-орієнтованого підходу до навчання на уроках виробничого навчання.
 5. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

 1. Надання методичної допомоги членам комісії.
 2. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках  теоретичного   та виробничого навчання.

Робота методичної комісії за лютий 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  18 лютого 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.

2. Обговорення проведення відкритого уроку відповідно до графіка.

3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

4. Розробка завдань для проведення поетапної атестації

5. Корекція планів самоосвітньої роботи.

6. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.

2. Підготовка пропозицій щодо удосконалення навчально-програмної документації.

 

Робота методичної комісії за січень 2021-2022 н.р.  

На засіданні методичної комісії  21 січня 2022 року було розглянуто і обговорено наступні питання порядку денного:

1. Затвердження переліків виробничого навчання на другий семестр.

2. Обговорення інноваційних методів ведення уроків виробничого навчання.

3. Обговорення методичної розробки відповідно до переліку.

4. Розгляд програми виробничого навчання з професії столяр будівельний, ІV розряду, 27 група

5. Робота школи молодого педагога.

Робота між засіданнями

1. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим майстрам.

2. Проведення моніторингу рівня знань, умінь, навичок учнів за І семестр навчального року.

Аналіз роботи методичної комісії за І семестр 2021-2022 н.р.

Методична комісія працювала над методичною темою: «Ефективність впровадження новітніх технологій на уроках виробничого та теоретичного навчання».

Постійно проводилася робота щодо покращення комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, вивчалися та розроблялися шляхи впровадження сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Активно впроваджувались та вдосконалювались такі форми освітнього процесу, як дистанційне та змішане навчання.

Під час дистанційного навчання викладачі та майстри виробничого навчання використовували такі платформи як: ZOOM, Google Meet, Google Клас, Classtime, за допомогою якої відбулось не тільки активне розміщення викладачами навчальних матеріалів, реалізовано спілкування «учень-викладач», але й здійснювалось управління навчальним процесом.

На засіданнях методичної комісії заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Майстри вивчали навчальні програми, підручники, посібники; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури.

Кожен член комісії працював над індивідуальною методичною проблемою, планував проведення відкритих уроків та позакласних заходів, доповідей, виступів. Також приймали участь у засіданнях обласних методичних секцій.
Згідно плану були проведені і обговорені відкриті уроки:
«Види аксонометричних проекцій» (Романюк М.Є.), «Технологія монтажу металевих каркасів простих  перегородок (111, 112)» (Одюшин В.П.), “Довбання наскрізних і ненаскрізних гнізд, перпендикулярних і похилих до поверхні деталі за допомогою долота і стамески ” (Бадрак А.О.).

Підготовлені членами комісії доповіді: «Інноваційні підходи до викладання спеціальних дисциплін» – Романюк М.Є., «Роль майстра виробничого навчання та особливості організації навчального процесу» – Одюшин В.П., «Міжпредметні зв’язки виробничого й теоретичного навчання» – Бадрак А.О.

Проведено засідання круглого столу «Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження», на якому обмінялись досвідом майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки.

Розглянуто і обговорено завдання для поетапної атестації учнів групп 27 і 37 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшин В.П. нагороджений дипломом  ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу «Планета ІТ 2021» у номінації: «Електронні підручники, посібники, практикуми».

Викладач професійно-теоретичної підготовки Одюшин В.П. та майстер виробничого навчання Бадрак А.О. прийняли участь в обласному конкурсі «Кращий блогер-2021».

В кінці І семестру проведений аналіз роботи методичної комісії, аналіз підготовки кабінетів і майстерень до ІІ навчального семестру.

Розглянуто план роботи методичної комісії на ІІ семестр 2021-2022 навчального року.